Interpelacje radnych miejskichPrawie 2 mln zł mniej z podatku PIT

Radny Łukasz Gołąb poprosił burmistrza o udzielenie informacji, o jaką kwotę zmniejszył się udział parczewskiej gminy w podatku PIT na 2020 rok. Radny chce znać procentowy udział czynników odpowiedzialnych za ubytek w gminnym budżecie spowodowany zmianami wprowadzonymi przez rząd tj. obniżka podatku, zwiększenie kosztów uzyskania przychodu oraz zwolnienie z podatku PIT osób do 26 roku życia.

Burmistrz Kędracki odpowiedział radnemu, że zgodnie z informacją z Ministerstwa Finansów wpływy do budżetu gminy z PIT-u będą wynosiły 10 mln 968 tys. 934 zł, czyli o 1 mln 836 tys. 068 zł mniej niż planowano w 2019 roku. Jest to spadek o 14,34 procent. Gmina Parczew nie posiada danych z wyszczególnieniem udziału procentowego czynników, które wskazał radny, ale wystąpiła do Ministerstwa o udostępnienie tych informacji.

Burmistrz dodał też, że ostateczna kwota tych dochodów może być większa lub mniejsza, bo informacja z ministerstwa ma charakter szacunkowej prognozy, a pieniądze przekazywane są gminom na podstawie faktycznie już zrealizowanych dochodów podatkowych.

Ponad 1,5 mln zł oszczędności

– W trakcie prac nad budżetem Gminy Parczew na 2020 rok Pan Burmistrz wspominał o podjętych przez urząd działaniach wprowadzających oszczędności oraz ograniczających wydatki w celu ograniczenia skali podwyżki podatków. Zwracam się z prośbą wyszczególnienie w/w działań wraz ze wskazaniem kwot oszczędności, jakie przyniosły – napisał w swojej interpelacji Łukasz Gołąb.

Burmistrz odpowiada, że podczas uchwalenia budżetu na rok 2020 gmina zmniejszyła wydatki na promocję, remonty w placówkach oświatowych, remonty dróg oraz zmniejszyła dotację dla instytucji kultury. Nie wyszczególnił jednak konkretnych działań i zawiązanych z nimi oszczędności.

– Priorytetem są te inwestycje, na które są podpisane stosowne umowy o dofinansowanie ze źródeł zewnętrznych, bądź złożone wnioski o dofinansowanie. Budżet gminy w stosunku do roku 2019 został zmniejszony o 1 mln 635 tys. 246 zł – tłumaczył Kędracki.