Zdaniem burmistrza nie opłaca się wydać pieniędzy na mieszkańców ulicy Składnicowej

Radny miejski Sławomir Teleon lobbuje o od dawna za zaniedbaną ulicę Składnicową. Radny chce, żeby mieszkańcy doczekali się podłączenia wody oraz odprowadzenia ścieków. Jednak priorytetem jest remont nawierzchni drogi. 

 Sławomir Teleon, radny miejski

Brak dostępu do wody

– Na skutek zmian klimatycznych poziom wód gruntowych znacznie się obniżył, co powoduje wysychanie studni przydomowych, pozbawiając dostępu do wody zamieszkujące przy tej ulicy rodziny. Mieszkańcy czują się obywatelami drugiej kategorii w mieście. Jednocześnie proszę o ponowne wystąpienie z pismem do PKP PLK S.A. o dokonanie remontu nawierzchni ul. Składnicowej

 Paweł Kędracki, burmistrz Parowacz

Nie opłaca się dla 20 mieszkańców

- W odpowiedzi na pańską interpelację dotyczącą wykonania dokumentacji projektowej oraz budowy sieci wodnokanalizacyjnej na ul. Składniowej informuję, że problem braku w/w sieci ul. Składniowej jest znany i był już wcześniej rozpatrywany. Bardzo dużym problemem jest znaczna odległość od najbliższych sieci wodociągowych oraz kanalizacyjnych. Powyższe bardzo mocno wpływa na koszty budowy infrastruktury i trudne jest uzasadnienie ekonomiczne przez rzadką zabudowę terenów kolejowych, które wpływają na większe nakłady inwestycyjne. Informuję, że wykonanie dokumentacji projektowej oraz budowa sieci wodociągowej (około 600 mb bez przyłączy) oraz sieci kanalizacyjnej (ok. 700 mb) może wynieść około 350 tys. złotych. Przy podłączeniu 10 nieruchomości to koszty wykonania dokumentacji technicznej z mapami mogą wynieść nawet 30 tys. zł.