(fot.pixabay.com).

Burmistrz zwolni przedsiębiorców z podatku od nieruchomości

Przedsiębiorca, który stracił płynność finansową będzie musiał złożyć wniosek.W piątek, 17 kwietnia, burmistrz Paweł Kędracki zapowiedział na Facebooku Urzędu Miasta, że będzie zwalniał przedsiębiorców z podatku od nieruchomości. Zapowiedź tę zamienił na uchwałę i poddał pod głosowanie radnym.

– Wnoszę o rozszerzenie dzisiejszego porządku obrad o uchwałę o zwolnienie od podatku od nieruchomości, tych którzy najbardziej ucierpieli finansowo przez ustawę o COVID-19 oraz o odroczenie terminu płatności podatku od nieruchomości – mówił Paweł Kędracki na sesji 29 kwietnia.

Przyjęli propozycję burmistrza jednogłośnie

Projekty uchwał dotyczące zwolnienia z podatku od nieruchomości, a także rozłożenia tych płatności na raty Rada Miejska przyjęła jednogłośnie, a wnioski o ewentualne zwolnienie, bądź rozłożenie niektórych podatków na raty należy składać do Urzędu Miejskiego, gdzie będą one indywidualnie rozpatrywane.

Kto może być zwolniony?

Na podstawie uchwały zwolnieniu z podatku od nieruchomości będzie podlegała grupa przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych wywołanych przez COVID-19. Zwolnione od podatku będą grunty oraz budynki i budowle lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej przez przedsiębiorców, których dotyczy zakaz prowadzenia działalności, związany ze skutkami epidemii COVID-19 wynikający z rozporządzenia Rady Ministrów.

Jak uzyskać zwolnienie?

Warunkiem uzyskania zwolnienia od podatku od nieruchomości jest złożenie przez podatnika formularza oraz oświadczenia przedsiębiorcy. W sprawie uzyskania wymaganych formularzy należy dzwonić pod numer Urzędu Miejskiego w Parczewie - 83 355 12 24. Zwolnienie dotyczy podatku od nieruchomości należnego za okres kwiecień, maj i czerwiec 2020 roku, których terminy płatności upływają odpowiednio w kwietniu, maju i czerwcu 2020 roku. Żeby być zwolnionym z podatku, trzeba spełnić odpowiednie warunki, na przykład nie posiadać zaległości w podatku od nieruchomości do końca stycznia 2020 roku.

Odroczenie podatku dla niektórych

Kolejna uchwała dotyczy przedłużenia terminów płatności rat podatku od nieruchomości. Przedłużenie terminów płatności rat podatku dotyczy przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu na skutek spadku obrotów w następstwie wystąpienia COVID-19, z zastrzeżeniem, że nie mają zaległości w podatku od nieruchomości do końca stycznia 2020 roku. Pierwszy paragraf uchwały mówi o przedłużeniu do dnia 30 września 2020 roku terminu płatności rat podatku od nieruchomości płatnych w maju i czerwcu 2020 roku przedsiębiorcom, których płynność finansowa uległa pogorszeniu. Warunkiem przedłużenia terminów płatności rat podatku od nieruchomości jest złożenie przez podatnika formularza zgłoszenia oraz oświadczenia przedsiębiorcy. Spadek obrotów jest rozumiany tak, jak w przedstawionej ramce. Więcej szczegółów pod w/w numerem telefonu Urzędu Miejskiego w Parczewie.

 

Spadek obrotów gospodarczych rozumie się jako sprzedaż towarów lub usług, w ujęciu ilościowym lub wartościowym:

1) nie mniej niż o 15%, obliczony jako stosunek łącznych obrotów w ciągu dowolnie wskazanych
dwóch kolejnych miesięcy kalendarzowych, przypadających w okresie po dniu 1 stycznia 2020 r. do dnia poprzedzającego dzień złożenia formularza, w porównaniu do łącznych obrotów z analogicznych dwóch kolejnych miesięcy kalendarzowych roku poprzedniego.

2) nie mniej niż 25% obliczony jako stosunek obrotów z dowolnie wskazanego miesiąca
kalendarzowego, przypadającego po dniu 1 stycznia 2020 r. do dnia poprzedzającego dzień złożenia
formularza, w porównaniu do obrotów z miesiąca
poprzedniego.