Ochotnicy wybrali nowy zarząd

Powiat Parczew: Nowy zarząd powiatowego oddziału Ochotniczej Straży Pożarnej składa się z jednej druhny i 15 druhów. Ksiądz Jan Orłowski przegrał w trzeciej dogrywce z radnym powiatowym Januszem Zielińskim. W środę 28 grudnia na zjeździe Oddziału Powiatowego Związku OSP RP spotkali się druhowie z całego powiatu, a wśród nich delegaci, którzy wybierali nowy zarząd po mijającej pięcioletniej kadencji. Waldemar Wezgraj, dotychczasowy prezes powiatowych ochotników zdał sprawozdanie z działalności w 2016 r. Odchodzący zarząd został nagrodzony za swoją pracę wieloma pochwałami i podziękowaniami płynącymi z ust między innymi Mariana Starownika, wiceprezes zarządu głównego, Szczepana Goławskiego, zastępcy komendanta wojewódzkiego PSP, Wiesława Nowaka, wieloletniego członka parczewskiego zarządu powiatowego OSP. Ustępujący zarząd uzyskał absolutorium.

Nadmiar kandydatów

Zjazd postanowił, że nowy zarząd powiatowy będzie liczył 16 członków. Trzynastu kandydatów zgłosiły zarządy gminnych oddziałów. Trzech dodatkowych zgłosiła komisja wyborcza. Byli to: Jerzy Maśluch - starosta parczewski, Leszek Szymański – komendant powiatowy PSP, Janusz Zieliński – radny powiatowy i zgłoszony przez wójta Dębowej Kłody Radosława Kozaka, ksiądz Jan Orłowski z parafii pod wezwaniem Opatrzności Bożej w Parczewie.

Szybko się okazało, że 13 + 4 = 17, a zarząd ma liczyć 16 druhów. Zjazd przegłosował zatem, żeby rozszerzyć liczbę członków zarządu do siedemnastu i problem zniknie. Jednak znów się okazało, że statut na to nie pozwala i dodatkowo zgłoszonych kandydatów może być trzech, a nie czterech.

Do trzech razy sztuka

Prowadzący zebranie Wiesław Nowak zapytał zgłoszonych kandydatów, czy wobec tego wszyscy chcą nadal kandydować? Wszyscy potwierdzili. Zjazd podjął decyzję, że spośród czterech dodatkowo zgłoszonych kandydatów, trzeba wybrać trzech. Delegaci nie chcieli jednak wybierać w głosowaniu jawnym, choć na początku zjazdu tak postanowiono. Zjazd zmienił swoją decyzję i zarządził głosowanie tajne. W tajnym głosowaniu wybierało 20 delegatów. Jerzy Maśluch dostał 19 głosów, Leszek Szymański 20 głosów, a ksiądz Jan Orłowski i radny powiatowy Janusz Zieliński zajęli trzecie miejsce ex aequo zdobywając po 10 głosów. Wobec takiego obrotu sprawy zarządzono dogrywkę między księdzem i radnym. W powtórnym tajnym głosowaniu znowu doszło do remisu 10:10. Wobec braku rozstrzygnięcia ponownie zarządzono dogrywkę. I tym razem wynik był remisowy. Jeden z delegatów zaproponował kolejne tajne wybory w myśl zasady: do trzech razy sztuka. Tym razem ksiądz Orłowski uzyskał 9 głosów, radny Zieliński 10 głosów, a jeden głos był nieważny. Po ogłoszeniu przerwy ksiądz Jan Orłowski opuścił salę.

 


Podczas zjazdu Powiatowego Oddziału OSP, druh Jan Bonik został odznaczony Złotym Znakiem Związku OSP RP. Odznaczenie to jest nadawane przez Prezydium Zarządu Głównego ZOSP RP z na wniosek Prezydium Zarządu Wojewódzkiego.
Złoty Znak Związku OSP RP nadawany jest za długoletnią aktywną działalność w Ochotniczej Straży Pożarnej. Druh Jan Bonik związany jest ze strażą pożarną od 55 lat. Odznaką tą może być uhonorowana osoba, która w sposób znaczący zasłużyła się dla działalności Związku OSP RP.
Złoty Znak Związku ustanowiony został w 1922 przez Radę Naczelną Głównego Związku Straży Pożarnych, a od 1933 przejęty przez Związek Straży Pożarnej RP. Nadawany był do września 1939, następnie wznowiony w okresie PRL w 1959 jako najwyższe odznaczenie ZOSP. Od 1993 również jest najwyższym odznaczeniem Związku OSP RP.

 

Delegaci na Zjazd Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP
1. Adam Filipczuk, Sosnowica
2. Jakub Gdela, Siemień
3. Radosław Kozak, Dębowa Kłoda
4. Paweł Krępski, Milanów
5. Mirosław Kusiuk, Jabłoń
6. Wiesław Nowak, Parczew
7. Marian Osypiuk, Podedwórze
Paweł Krępski został wybrany na przedstawiciela do Zarządu Oddziału Wojewódzkieg

Skład Zarządu Powiatowego Oddziału OSP RP
1. Jerzy Maśluch, Parczew – prezes
2. Paweł Kędracki, Parczew – wiceprezes
3. Paweł Krępski, Milanów – wiceprezes
4. Radosław Kozak, Dębowa Kłoda – wiceprezes
5. Janusz Słomkowski, Dębowa Kłoda – sekretarz
6. Ryszard Mróz, Siemień - skarbnik
7. Krystyna Jaśkiewicz, Sosnowica – członek prezydium
8. Mirosław Kusiuk, Jabłoń – członek prezydium
9. Andrzej Dzyr, Jabłoń – członek prezydium
10. Zbigniew Smoliński, Milanów – członek prezydium
11. Artur Makówka, Parczew – członek prezydium
12. Marian Czerniak, Parczew – członek prezydium
13. Krzysztof Wysokiński, Siemień – członek prezydium
14. Krzysztof Chilczuk, Podedwórze – członek prezydium
15. Szymański Leszek, Parczew – członek prezydium
16. Zieliński Janusz, Parczew – członek prezydium

 Ogłoszenia

Zgrabiarka do siana

Zgrabiarka do siana siedmiogwiazdowa. Sprawna.

zgrabiarka taśmowa jak nowa

sprzedam zgrabiarke w bardzo dobrym stanie cena do...

zgrabiarka taśmowa jak nowa

sprzedam zgrabiarke w bardzo dobrym stanie cena do...

zgrabiarka taśmowa jak nowa

sprzedam zgrabiarke w bardzo dobrym stanie cena do...

zgrabiarka taśmowa jak nowa

sprzedam zgrabiarke w bardzo dobrym stanie cena do...

zgrabiarka taśmowa jak nowa

sprzedam zgrabiarke w bardzo dobrym stanie cena do...