Statuetki dla 5 Liderów Przedsiębiorczości 2016.

Wielka Gala Powiatu Parczewskiego

W II Gali konkursu "Lider Przedsiębiorczości Powiatu Parczewskiego 2016" uczestniczyli przedsiębiorcy z powiatu, samorządowcy, delegacja z zaprzyjaźnionego Lubomla (Ukraina) i przedstawiciele władz wojewódzkich. Clou gali było ogłoszenie wyników konkursu "Lider Przedsiębiorczości Powiatu Parczewskiego 2016" w pięciu kategoriach.Pierwsze miejsce dla "Krecika"

W kategorii "Przedsiębiorstwo zatrudniające do 20 pracowników, prowadzące działalność w branży usługowej" statuetkę Lidera otrzymał Zakład Usługowy "Krecik" Barbara Kisiel z Antopola w gm. Podedwórze. Firma świadczy usługi transportowe a także w zakresie budowy dróg, konserwacji urządzeń melioracyjnych, odśnieżania itd.

Lider budowy dróg

W kategorii "Przedsiębiorstwo zatrudniające powyżej 20 pracowników, działające w branży usługowej" Liderem zostało Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych Parczew SA., zajmujące się budową, modernizacją - remontami dróg i mostów w szczególności na terenie pow. parczewskiego. W ubiegłym roku przedsiębiorstwo zbudowało m.in. drogę powiatową Kostry-Kopina.

"Agronom" na podium

W kategorii "Przedsiębiorstwa zatrudniające powyżej 20 pracowników, prowadzące działalność w branży handlowej" statuetką Lidera uhonorowano "Agronom" Sp. z o.o. z Jasionki w gm. Parczew. Firma ta od 24 lat zajmuje się kompleksowa obsługą producentów rolnych, oferując im ciągniki i maszyny rolnicze oraz środki produkcji rolnej.

Statuetki dla producentów

W kategorii "przedsiębiorstwo zatrudniające do 20 pracowników, prowadzące działalność w branży produkcyjnej" Liderem Przedsiębiorczości 2016 zostało Gospodarstwo Rybackie Siemień Sp. z o.o. Wśród takich firm zatrudniających powyżej 20 pracowników statuetką uhonorowano Renatę Kozioł - Zakład Produkcyjno-Handlowo-Usługowy "Amicus" z Jabłonia.

Uhonorowali rolnika

Nową kategorią w tegorocznej edycji konkursu objęto prowadzących gospodarstwo rolne. Statuetkę Lidera otrzymał Marcin Jarmuł z Parczewa, zajmujący się wyłącznie produkcją roślinną na obszarze 150 ha.

Zasłużeni dla Kultury Polskiej

Gala była także okazją do wręczenia przez wicewojewodę lubelskiego Roberta Gmitruczuka odznak honorowych "Zasłużony dla Kultury Polskiej" przyznanych przez ministra kultury: Janowi Najsowi, Gabrieli Bilkiewicz, Władysławie Aleksandrowicz oraz Annie Ignatowicz, a także medali pamiątkowych województwa lubelskiego przyznanych Muzeum im. Augusta Zamoyskiego w Jabłoniu oraz Ośrodkowi Edukacji Regionalnej w Hołownie - dokonał tego marszałek woj. lubelskiego Sławomir Sosnowski.

Wystąpili artyści z Parczewa i Lubomla

Uroczystość uświetnili swoim występem: parczewski zespół "Alegoria" kierowany przez Andrzeja Chodackiego, młode wokalistki z Parczewa oraz grupa młodzieży ze Stowarzyszenia Kultury Polskiej im. Michała Ogińskiego z Lubomla.

 

Sławomir Sosnowski, marszałek woj. lubelskiego.
Gratuluję przedsiębiorcom z Parczewa
Cieszę się, że przedsiębiorcy z Parczewa są tak aktywni, że z każdym rokiem rozwijają swój potencjał produkcyjny i usługowy, że wnoszą coraz większy wkład w gospodarkę Lubelszczyzny. Gratuluję panu staroście Jerzemu Maśluchowi pomysłu tego konkursu i organizacji tak imponującej gali, gratuluję przedsiębiorcom parczewskim laurów w tym konkursie, dziękuję Państwu, że czynicie to wszystko z myślą o przyszłości powiatu parczewskiego

Robert Gmitruczuk, wicewojewoda lubelski.
Gratuluje Liderom Przedsiębiorczości Powiatu Parczewskiego sukcesów w rozwijaniu własnych firm. Kontynuujecie chlubne tradycje waszych przodków, Parczew od wieków jest bowiem perłą regionu lubelskiego