Ambitny budżet, ale chudy portfel

Powiat wchodzi w 2018 rok z 10-milionowym długiem, a radni zgodzili się na kolejne 2 miliony. Od lat brakuje też pieniędzy na drogi.Grudniowa sesja budżetowa Rady Powiatu Parczewskiego przebiegła w atmosferze wzajemnego poklepywania i gratulacji. Zarówno radni, jak i starosta wyrażali zadowolenie z kształtu tegorocznego budżetu, jak i ze sposobu w jaki udało się ten kształt osiągnąć.

 Planowane dochody powiatu w 2018 wynoszą 37,3 mln zł, natomiast suma wszystkich wydatków to 39,2 mln. Obecne zadłużenie powiatu wynosi 9,9 mln zł, przy czym w 2018 zaplanowane jest zaciągnięcie dodatkowych 2 mln zł kredytów.

Opozycja dziękuje koalicji i vice versa 

- Budżet na 2018 rok jest bardzo ambitny. Cieszę się, że są w nim inwestycje, o które tutaj wspólnie z radnymi występowaliśmy jak termomodernizacja budynków, rondo na Wojska Polskiego i droga na Siemień. Jestem z tego budżetu zadowolona - podkreślała radna Małgorzata Zając. 

- Dziękuję za ten ambitny budżet i myślę, że nasza współpraca w 2018 roku będzie na tym samym poziomie albo wyższym niż w roku 2017 i poprzednich latach. Każde uwagi, spostrzeżenia będziemy przyjmowali, adresowali i wyciągali z nich wnioski - dziękował radnym starosta Jerzy Maśluch.

Radny Jaszczuk nie przebił się z drogą w Kolanie

Tymczasem radny Kazimierz Jaszczuk przypomniał o złożonym przez siebie wniosku o modernizacji drogi powiatowej w Kolanie, na który nie otrzymał jeszcze odpowiedzi. Wyjaśniał, że wójt gminy Jabłoń Dariusz Łobejko zapewnił o chęci współfinansowania prac w przypadku uzyskania zewnętrznego dofinansowania. 

Starosta zapewnił, że zarząd powiatu rozpatrzy wniosek radnego w ciągu roku.

- Zarząd powiatu na dzień dzisiejszy nie rozpatrywał tej sprawy, bo czekamy na informacje jakie warunki trzeba będzie spełnić, żeby można było taki wniosek złożyć. I na pewno pochylimy się nad tym - odpowiedział radnemu Jerzy Maśluch.

400 tysięcy na drogi powiatowe 

Wierzę, że w budżecie nie zabraknie środków na bieżące utrzymanie dróg, których modernizować w najbliższych latach nie będziemy, bo nie ma na to pieniędzy - zwracał uwagę radny Tomasz Kanak.

- Odnosząc się do wypowiedzi pana radnego Kanaka, to w planach na przyszły rok na pewno będzie 400.000 w budżecie na nakładki na drogach. Wspólnie z panem burmistrzem chcemy zrobić ul. Ogrodową i Aleje Zwycięstwa od Szkolnej do Włodawskiej. To trzeba zrobić, bo jest to wizytówka naszego miasta, tzw. mała obwodnica, dużo się tam przemieszcza pojazdów i nie ma chyba powodu tego uzasadniać - odpowiedział Maśluch.

 


2 mln zł - to kwota kredytów jakie zaciągnie powiat w 2018 roku

39,2 mln zł - to suma wszystkich wydatków budżetowych w 2018

9,9 mln zł - to dług powiatu w chwili uchwalania budżetu

 

 

Najważniejsze wydatki powiatu parczewskiego w 2018 roku Kwota
Przebudowa drogi Siemień – Parczew 4,3 mln zł (plus udział środków z UE)
Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej 2,4 mln zł (plus udział środków z UE)
E-geodezja cyfrowy zasób geodezyjny woj. lubelskiego 3,3 mln zł (plus udział środków z UE)
Termomodernizacja budynków DPS w Kalince 448 tys. zł (plus udział środków z UE)
Przebudowa drogi w Jabłoniu i Dawidach 256 tys. zł (plus udział środków z UE)
Utrzymanie rezultatów projektu pn. Regionalna Sieć Szerokopasmowa Lublin północny wschód 715 tys. zł
System informacji prawnej LEGALIS ADMINISTRACJI 5,6 tys. zł
Usługa opieki autorskiej 5,9 tys. zł
Zimowe utrzymanie dróg 200 tys. zł
Odnowa drogi w Kudrach 32,7 tys. zł
Odnowa drogi w Kalince 30 tys. zł
Odnowa drogi w Paszenkach 28,6 tys. zł
Modernizacja ujęcia wody Podedwórze ze stacją wodociągową w Opolu 72,6 tys. zł
E-geodezja cyfrowy zasób geodezyjny woj. lubelskiego 321,3 tys. zł
Zakup programu 7,6 tys. zł
Przebudowa drogi Parczew-Siemień 19,4 tys. zł
Odnowa nawierzchni ul. Mickiewicza w Parczewie 80 tys. zł
Dokumentacja na przebudowę skrzyżowania ul. Wojska Polskiego i Al. Jana Pawła II (rondo) 46 tys. zł


Ogłoszenia

Diwali offer ((2018)) +91-9694102888...

Diwali offer ((2018)) +91-9694102888 Powerful Mantra...

+91-7740834666 Prayer to get ex...

+91-7740834666 Prayer to get ex boyfriend back...

Diwali offer ((2018)) +91-9694102888...

Diwali offer ((2018)) +91-9694102888 Powerful Black...

+91-7740834666 Spells to Get Ex Back

+91-7740834666 Spells to Get Ex Back - Free...

+91-7740834666 How To Get Your Ex...

+91-7740834666 How To Get Your Ex Girlfriend Or...

Diwali offer ((2018)) +91-9694102888...

Diwali offer ((2018)) +91-9694102888 mantra for Lost...