Wójt wydzierżawił ośrodek w Kodeńcu

Dębowa Kłoda: Wójt Radosław Kozak wydzierżawił ośrodek zdrowia w Kodeńcu przedsiębiorcy, z którym spotykał się wieczorami. Raz w restauracji, drugi raz po godzinie 18:00, w budynku urzędu gminy.O ośrodku zdrowia w Kodeńcu pisaliśmy w listopadzie i grudniu ubiegłego roku, kiedy to Małgorzata Bryła, dotychczasowy dzierżawca obiektu, zrezygnowała z prowadzenia placówki medycznej. 

Wieczorne spotkania  

Zaczęło się od tego, że przypadkowo, w połowie listopada, byliśmy świadkami jak Radosław Kozak, wójt gminy Dębowa Kłoda, spotkał się wieczorem w jednej z parczewskich restauracji z Małgorzatą Bryłą, która prowadzi na terenie gminy praktykę lekarską oraz ośrodek zdrowia w Dębowej Kłodzie. W spotkaniu uczestniczył też jeden z parczewskich przedsiębiorców, który od wielu lat działa w branży medycznej. 

Drugi raz wójt zaprosił przedsiębiorców i radnych na wieczorne spotkanie w budynku urzędu Rady Gminy.

Pani od promocji odpowiada na pytania do wójta

Po ujawnieniu przez nas tych informacji, wójt ogłosił na stronie internetowej gminy, że wynajmie nieruchomość w Kodeńcu na okres 3 lat. Kiedy w pierwszej połowie stycznia przejeżdżaliśmy przez Kodeniec, zobaczyliśmy, że w budynku prowadzony jest remont. Zadzwoniliśmy do Radosława Kozaka z zapytaniem, kto prowadzi remont tego obiektu? Wójt, zawsze skory do rozmów telefonicznych, zaskoczył nas prośbą, żeby wszelkie pytania zadawać mu na piśmie. Wysłaliśmy zatem e-mail z pytaniami. Odpowiedź nie przyszła jednak od wójta, a od Anety Szyszkowskiej, inspektora ds. promocji i rozwoju. Pytania i odpowiedzi prezentujemy w ramkach. 

Pytania Wspólnoty do wójta Radosława Kozaka

1. Komu, na jakich zasadach i na jaki okres wójt gminy Dębowa Kłoda wydzierżawił budynek w Kodeńcu, w którym dotychczas mieścił się ośrodek zdrowia?

2. Jaki czynsz dzierżawny płaci najemca miesięcznie i od kiedy?

3. Czy nakłady poniesione przez dzierżawcę na remont budynku będą odliczone od czynszu dzierżawnego?

4. Czy najemca zobowiązał się, że w okresie dzierżawy będzie prowadził w budynku działalność leczniczą oraz kiedy rozpocznie prowadzenie takiej działalności?

5. Czy działania te poprawią dostępność mieszkańców gminy do świadczeń zdrowotnych?

 

Odpowiedź Anety Szyszkowskiej, inspektora ds. promocji i rozwoju

Ad. 1 Nieruchomość (dz. nr 401/2 o pow. 0,21 ha) na której znajduje się Ośrodek Zdrowia w Kodeńcu została oddana w najem na okres 3 lat dla Pana Dariusza Kubińca zamieszkałego w Parczewie, prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą: TRANSPORT SANITARNY USŁUGI TRANSPORTOWE PRZEWÓZ OSÓB DARIUSZ KUBINIEC. Zawarcie umowy odbyło się na zasadach określonych w przepisach Ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 121 z późn. zm.) i poprzedzona była m.in. podaniem do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Dębowa Kłoda przeznaczonych do najmu i dzierżawy. Wniosek o wynajęcie nieruchomości złożyła tylko jedna osoba (firma) – Dariusz Kubiniec (Dariusz Kubiniec Transport Sanitarny Usługi Transportowe Przewóz Osób). 

Ad. 2 Umowa najmu została zawarta w dniu 28.12.2017 r. i obowiązuje od dnia 01.01.2018 r. Najemca zobowiązany jest płacić czynsz miesięczny w wysokości 600,00 zł plus podatek VAT w wysokości 23%. 

Ad. 3 Z uwagi na konieczność dostosowania obiektu do standardów umożliwiających udzielanie świadczeń medycznych zgodnie z wytycznymi Narodowego Funduszu Zdrowia Wynajmujący uzyskał zgodę na przeprowadzenie prac remontowych i dysponowanie wynajętą nieruchomością na cele budowlane. Zasady rozliczenia prac remontowych zostaną dokonane w odrębnej umowie. 

Ad. 4 Zgodnie z przeznaczeniem wynajmowanej nieruchomości (co było podane również w wykazie nieruchomości) mogła być ona wynajęta tylko i wyłącznie w celu prowadzenia usług zdrowotnych w ramach umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia. 

Ad. 5 Wszystkie podjęte w tej sprawie działania mają na celu poprawę dostępności mieszkańców gminy do świadczeń zdrowotnych i jak najszybsze wznowienie działalności leczniczej w Ośrodku Zdrowia w Kodeńcu.