Trzy teatry z powiatu pojadą do Stoczka (galeria)

W niedzielę 29 kwietnia po raz kolejny Paszenki w gm. Jabłoń stały się teatralną stolicą powiatu parczewskiego. W niedzielne, słoneczne popołudnie na deskach Wiejskiego Domu Kultury w Paszenkach zaprezentowały się zgromadzonej publiczności w sumie cztery grupy teatralne: trzy z powiatu parczewskiego i gościnnie jedna z powiatu łukowskiego. 

Jako pierwsi na deski wyszli gospodarze, czyli Zespół Ludowy Jarzębina z Paszenek pod kierownictwem Władysławy Aleksandrowicz. Wystawili spektakl pt. Sierota Kasia. 
 
Jako drugi swoje umiejętności zaprezentował Zespół Ludowy Kalina z Jabłonia, prowadzony przez Leokadię Kusiuk. Wystawili spektakl pt. Tłoka  – rozprowadzanie wełny. 
 
Trzeci na deskach w Paszenkach wystąpił Zespół Obrzędowy Rumenok z Hołowna, pod kierownictwem Moniki Mazurek i Anieli Halczuk. Zagrali widowisko pt. Dywosnuby Mani/Swaty. 
 
Gościnnie do Paszenek przyjechał Zespół Obrzędowy Zawsze Razem z Woli Gułowskiej w powiecie łukowskim. Zaprezentował widowisko pt. U Maciejów przed Odpustem na Siewnu. 
 
Wszystkie teatry zakwalifikowały się na 45. Sejmik Wiejskich Zespołów Teatralnych w Stoczku Łukowskim w dniach 15-17 czerwca.
 
Sejmik w Stoczku Łukowskim to spotkanie teatrów wiejskich z województwa lubelskiego, mazowieckiego, podlaskiego i warmińsko-mazurskiego

Galeria zdjęć: