Wycieczka dzieci z przedszkola nr 2 na "Szewczyka Dratewkę"

Celem wycieczki było poznanie dzieła Janiny Porazińskiej ,,Szewczyk Dratewka"oraz rozbudzenie zainteresowań teatralnych dzieci.We wtorek 23 paździrnika dzieci z Publicznego Przedszkola nr 2 w Parczewie pojechały na wycieczkę autokarową do teatru im. Christiana Andersena w Lublinie. Celem wycieczki było poznanie dzieła Janiny Porazińskiej ,,Szewczyk Dratewka"oraz rozbudzenie zainteresowań teatralnych dzieci. Przedszkolaki obejrzały znaną historię dzielnego Szewczyka, który swoimi sprytem pokonał złego smoka. Wszystkie postacie bajki powstały na oczach widzów. Spektakl miał na celu rozbudzić dziecięcą wyobraźnię i pokazać jak przyjemnie można bawić się w teatr używając prostych domowych przedmiotów. Wycieczka do teatru na długo zostanie przedszkolakom w pamięci.

 

 

Janina Porazińska (ur. 29września 1882 lub 29 września 1888 w Lublinie, zm. 2 listopada 1971 w Warszawie) – polska poetka, prozaik, tłumaczka literatury szwedzkojęzycznej)

Studiowała na Wydziale Przyrodniczym Uniwersytetu Jagielońskiego w Krakowie. Debiutowała w 1903 na łamach „Wędrowca” jako poetka. Współpracowniczka pism dla dzieci: „Przyjaciela Dzieci”, w latach 1909–1910 „Promyka” i „Promyczka”. Należała do władz ruchu junackiego. W 1917 założyła pismo „Płomyk”. W latach 1927–1939 redaktor czasopism „Płomyczek”, „Słonko” i „Poranek”. W okresie okupacji działaczka podziemia oświatowego i kulturalnego.

Pisarka rozmiłowana była w polskim folklorze i w oparciu o niego pisała własne poezje i baśnie. Czerpała z gadek, przypowieści, pieśni, podań. Książki jej były tłumaczone na wiele języków.

Została pochowana na Cmentarzu Powiązkowskim w Warszawie.