NAKRĘĆ SIĘ NA POMAGANIE

Uczniowie Szkoły Podstawowej w Kostrach prowadzą zbiórkę plastikowych nakrętek, które przeznaczone będą dla Julii Nikoniuk.Uczniowie Szkoły Podstawowej w Kostrach prowadzą zbiórkę plastikowych nakrętek, które przeznaczone będą dla Julii Nikoniuk. Nakrętki zostaną odsprzedane do firmy recyklingowej, a pieniążki przeznaczone na sfinansowanie leczenia, rehabilitację i zakup sprzętu rehabilitacyjnego niezbędnego w prawidłowym funkcjonowaniu dziewczynki.

Julia od urodzenia cierpi na mózgowe porażenie dziecięce, opóźnienie rozwoju psychoruchowego, małogłowie, niedosłuch, agenezję ciała modzelowatego, padaczkę objawową. Dziewczynka potrzebuje całodobowej opieki, przyjmowania kosztownych leków oraz codziennej rehabilitacji.

Uczniowie realizują dwa cele w jednej inicjatywie. Po pierwsze pomagają Julii, po drugie podejmują działania na rzecz ochrony środowiska. Obie wartości są bardzo ważne. Do akcji przyłączyła się SP w Milanowie oraz ZSCKR w Jabloniu . Zachęcamy wszystkich czytelników o przyłączenie się do akcji zbierania nakrętek. W Szkole Podstawowej w Kostrach, na korytarzu jest oznakowane pudło do którego można wrzucać nakrętki. Razem możemy wiele.