Uczniowie z Jabłonia praktykowali w Grecji

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. A. Zamoyskiego w Jabłoniu kształci swoich uczniów w wielu krajach Europy Odnawialne źródła energii w Grecji

Od wrześniu br. 60 uczniów z Centrum Kształcenia Rolniczego w Jabłoniu podnosiło swoje zawodowe kompetencje w okolicach miejscowości Olympiaki Akti w Grecji. To już kolejny projekt, który z sukcesem zrealizowała szkoła w Jabłoniu. Podczas podsumowania 27 listopada uczestnicy otrzymali certyfikaty uczestnictwa oraz pamiątkowe albumy z realizacji projektu. Projekt pod nazwa „Zdobywaj praktyczne doświadczenia z mistrzami swojego zawodu w Europie.” organizowany był w ramach programu POWER.
- Cieszę się, że uczestniczyłem w projekcie, dzięki któremu poznałem technologie stosowane przez firmy zajmujące się odnawialnymi źródłami energii na terenie Grecji oraz zabytki i kulturę grecką – mówi uczestnik Rafał Koźliński.

W przyszłym roku do Hiszpanii
- Nasi uczniowie odbyli praktyki w zawodach rolniczych, mechanicznych, gastronomicznych oraz odnawialnych źródeł energii - mówi Arkadiusz Lotek, koordynator projektów. - W 2019 roku kolejni uczniowie będą mogli podnosić swoje kompetencje w przygotowanym przez nas 3-tygodniowym projekcie praktyk w Hiszpanii. Planujemy również realizację projektów podnoszenia kompetencji kluczowych i społecznych uczniów i nauczycieli w Hiszpanii oraz Wielkiej Brytanii. Przygotowujemy już projekty na rok 2020 dla uczniów w Grecji i we Włoszech. Cieszymy się, że kolejne pokolenia uczniów naszej szkoły mogą rozwijać się podczas swoich praktyk za granicą naszego kraju – dodaje Arkadiusz Lotek.

Uczą się wielu języków

Oprócz podwyższania umiejętności zawodowych uczniowie z Jabłonia mają możliwość rozwijania swoich kompetencji językowych, umiejętności odnalezienia się w nowym środowisku i adaptacji do odmiennych warunków. Dzięki temu stają się bardziej samodzielni, aktywni i otwarci na Europę.
Projekt nr: 2017-1-PL01-KA102-037774 jest realizowany w ramach projektu „Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego” realizowanego ze środków POWER na zasadach Programu Erasmus+ sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe