Konkurs „Pełni Mocy – Przeciw Przemocy”

Pełni Mocy – Przeciw Przemocy” to nazwa konkursu profilaktycznego, w którego finale wzięli udział uczniowie szkól podstawowych z Parczewa i Dębowej Kłody.„Pełni Mocy – Przeciw Przemocy”. Pod taką nazwą odbył się konkurs o charakterze profilaktycznym zorganizowanym przez Powiatowe Centrum Pomocy w Rodzinie w Parczewie. Do przedsięwzięcia przyłączyła się parczewska Komenda Powiatowa Policji. Finał konkursu miał miejsce we wtorek 28 listopada na sali konferencyjnej starostwa powiatowego w Parczewie.

Głównym celem konkursu było promowanie wśród dzieci i młodzieży zachowań wyrażających empatię, koleżeństwo, współpracę, dobrą komunikację, pomoc i wrażliwość na potrzeby drugiego człowieka. Założeniem zmagań było także zachęcenie do poszerzenia wiedzy o prawnych skutkach zachowań agresywnych, inspirowanie środowiska szkolnego do działań w zakresie profilaktyki agresji i przemocy poprzez aktywną formę jaką jest teatr.

W finale konkursu wzięli uczniowie szkól podstawowych z Parczewa i Dębowej Kłody. Wszystkie drużyny zaprezentowały inscenizacje na wysokim poziomie zarówno pod względem artystycznym jak i merytorycznym. Laureatami konkursu zostali uczniowie ze Szkoły Podstawowej nr 2 im. Św. Królowej Jadwigi w Parczewie.