Kasa za odprawy i niewykorzystane urlopy włodarzy

Największą kwotę na odchodne ze swojej funkcji dostał były wójt Siemienia Stanisław Dawidek, a starosta Jerzy Maśluch dostał największy ekwiwalent za niewykorzystany urlop.Wszyscy zdetronizowani wójtowie, odchodząc ze stanowiska, otrzymali od gmin odprawy. Dotyczy to również byłego wicestarosty parczewskiego, Adama Domańskiego. Największą odprawę spośród włodarzy dostał były wójt Siemienia, Stanisław Dawidek w wysokości trzymiesięcznego wynagrodzenia w kwocie 25.040 zł. Jako jedyny z wójtów Dawidek dostał również odprawę emerytalną w wysokości 50.040 zł (sześciomiesięczne wynagrodzenie). Najmniej spośród włodarzy dostała Krystyna Jaśkiewicz. Odprawa byłej wójt Sosnowicy to 17.830 zł. Nie wiemy ile dokładnie dostał Radosław Kozak, bo kwota 46.477 zł podana przez gminę Dębowa Kłoda jest sumą odprawy, ekwiwalentu za niewykorzystany urlop (15 dni), wynagrodzenia za listopad 2018 oraz wynagrodzenia dodatkowego rocznego.

Niewykorzystane urlopy

We wrześniu bieżącego roku postanowiliśmy sprawdzić, ile dni urlopu pozostało do końca kadencji każdemu włodarzowi spośród gmin naszego powiatu, a także staroście i jego zastępcy. Kiedy poprzednia kadencja się skończyła, ponownie wysłaliśmy zapytania - tym razem o to, czy urlopy zostały wykorzystane, a jeżeli nie, to jakiej wysokości ekwiwalent pieniężny został włodarzom wypłacony. Dotyczy to również włodarzy, którzy wygrali wybory i nadal rządzą, a nie wykorzystali swoich urlopów przed końcem poprzedniej kadencji.

Maśluch dostał najwięcej

Najwiekszy ekwiwalent został wypłacony staroście parczewskiemu, Jerzemu Maśluchowi. Za 37 dni urlopu (13 dni zaległego z 2017 i 24 dni z 2018) starosta dostał 18.082 zł. Najmniej dostała od gminy Krystyna Jaśkiewicz. Za niewykorzystane dziewięć dni była wójt została zrekompensowana kwotą 2.175 zł. Burmistrz Parczewa, Paweł Kędracki i wójt Jabłonia, Dariusz Łobejko zawarli porozumienia o przesunięcie zaległego urlopu wypoczynkowego na następną kadencję. Wójt Milanowa, Paweł Krępski za niewykorzystany urlop dostał 11.589 zł.

 

Jerzy Maśluch

Adam Domański

Paweł Kędracki

Krzysztof Chilczuk

Stanisław Dawidek

Krystyna Jaśkiewicz

Radosław Kozak

Paweł Krępski

Dariusz Łobejko

Ekwiwalent za niewykorzystany urlop

18.082 zł

8.680 zł

Urlop przesunięty na obecną kadencję

7.374 zł

8.808 zł

2.175 zł

Brak danych

11.589 zł

Urlop przesunięty na obecną kadencję

Odprawa

Nie dotyczy

21.696 zł

Nie dotyczy

23.040 zł

25.020 zł

17.830 zł

Brak danych

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Odprawa emerytalna

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Nie dotyczy

50.040 zł

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Nie dotyczy

RAZEM

18.082 zł

30.376 zł

Nie dotyczy

30.414 zł

83.868 zł

20.005 zł

46.477 zł

11.589 zł

Nie dotyczy