Świetlica wiejska w Sowinie wyremontowana dzięki pieniądzom z funduszu sołeckiego i zaangażowaniu lokalnej społeczności.

300 tys. zł powędruje do podparczewskich sołectw

Na ostatniej, budżetowej sesji Rada Miejska ustaliła wysokość funduszu sołeckiego na rok 2019. Jest on o 33,6 tys. większy od ubiegłorocznego i wynosi 296,1 tys. złotych.Na wiejskich zebraniach mieszkańcy sołectw z gminy Parczew zdecydują, na co przeznaczą pieniądze z funduszu sołeckiego. Zakres zadań w poszczególnych sołectwach jest różny. Zazwyczaj są to imprezy kulturalno-sportowe, zakup sprzętu do wiejskiej świetlicy, wyposażenie boiska sportowego, czy remonty dróg gminnych.

Dzięki porozumieniu miasto dokłada do inwestycji drogowych tyle samo, ile przeznaczyło na nie sołectwo. Tym sposobem wiele lokalnych dróg na terenach wiejskich w parczewskiej gminie zostało wyremontowanych, jednak nie można oczekiwać, że fundusz sołecki zaspokoi wszystkie potrzeby drogowe mieszkańców sołectw.

 
 

 

Barbara Bloch, radna miejska

Ja jako radna ze wsi chciałam zasygnalizować, że w większości wsi są problemy z drogami. Ten fundusz sołecki, mimo tego, że jest dofinansowany z budżetu gminy - nie wystarcza. Są takie wsie, które nawet przez 10 lat nie nazbierają na drogę, którą chciałyby wybudować. Ja reprezentuję również Brudno i Królewski Dwór i ci państwo zmagają się również z oświetleniem

Łukasz Gołąb, radny miejski

Jeżeli państwo sołtysi zgłaszacie drogi, to w mojej ocenie w pierwszej kolejności należałoby te wnioski realizować. Jeżeli ja będę w następnych latach miał do wyboru kwestie związane z inwestycjami w rzeczy mniej potrzebne a zrobieniem drogi dojazdowej, którą państwo postulujecie naście lat, ja wątpliwości mieć nie będę