Rada Miejska w skrócie, czyli pytania do burmistrza

Czy wszyscy płacą podatki?Tomasz Goździk, parczewski radny

Odnośnie podatku od nieruchomości to mamy tu wzrost o prawie 190 tys. zł. Chciałbym się dowiedzieć, czy to są wszystkie inwestycje zgłoszone i czy to jest uwzględnione w budżecie? Mamy dosyć sporo tych inwestycji, bo i wiatraki i fabryka na Polnej i Elpar.


Paweł Kędracki, burmistrz Parczewa

Tu jest wzrost w granicach 120 tys. zł rok do roku, ale są też podmioty, które korzystają ze zwolnień i ulg. W perspektywie czasowej te podmioty również będą płatnikami, mimo że mogłyby być już płatnikami, ale korzystają z uchwał, które podejmowała poprzednia Rada Miejska odnośnie zwolnienia.