Oferta edukacyjna Zespołu Szkół w Ludwinie - LUTY 2019LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH

 

SZKOŁY POLICEALNE ZAOCZNE*  

     - opiekun medyczny

     - technik sterylizacji medycznej

     - technik administracji

zajęcia dodatkowe: sekretarka medyczna/rejestratorka medyczna

     - technik usług kosmetycznych

     - technik ochrony fizycznej osób i mienia

     - florysta

 

SZKOŁY POLICEALNE WIECZOROWE*

     - technik masażysta

     - terapeuta zajęciowy

 

KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE**

    - kucharz

    - agrobiznes

    - rolnik

    - technik fotografii i multimediów

    - technik logistyk

    - technik rachunkowości

    - pracownik pomocniczy obsługi hotelowej ***

 

* wymagane wykształcenie średnie

** wymagane ukończenie 18 roku życia

***  dla osób posiadających orzeczenie  o potrzebie kształcenia specjalnego.

 

Szczegółowe informacje można uzyskać w sekretariacie szkoły w godz. 8.00-15.30, tel. (81) 757-00-43 oraz na stronie internetowej www.zsludwin.pl