Tadeusz Izdebski ze wsi Białka będzie sołtysem po raz szósty.

Znamy sołtysów z Gminy Dębowa Kłoda

Z prawie 3,3 tys. osób uprawnionych do głosowania, w sumie 504 mieszkańców, wybrało 20 sołtysów w gminie Dębowa Kłoda.27 marca wyborami sołtysa w miejscowościach Hanów, Bednarzówka, Chmielów i Marianówka w gminie Dębowa Kłoda, zakończyły się wybory na sołtysów dwudziestu gminnych sołectw. Przez tydzień, począwszy od 21 marca, mieszkańcy poszczególnych sołectw wybierali swoich sołtysów i rady sołeckie.  Gmina Dębowa Kłoda jest gminą, w której sołtysami w 11 sołectwach są mężczyźni, a w dziewięciu rządzą kobiety.  

 Siedem z tych pań sołtyskami jest co najmniej drugą kadencję, a dwie zadebiutują w tej roli po raz pierwszy. Rekordzistą w całej gminie pod tym względem jest sołtys Tadeusz Izdebski ze wsi Białka, który będzie sołtysem po raz szósty.

W roli sołtysa zadebiutują w sumie cztery osoby – dwie panie: Katarzyna  Gruszczyk z sołectwa Makoszka, Wioleta Kozaczuk z sołectwa Nietiahy, a także dwóch panów: Mateusz Żelazowski z Kodeńca oraz Dariusz Harasymiuk z Pachola.
Według danych uzyskanych dzięki uprzejmości Urzędu gminy Dębowa Kłoda najwięcej mieszkańców uprawnionych do głosowania było w sołectwie Uhnin - 485 osób, zaraz za nim była Dębowa Kłoda – 348 osób. Trzecie miejsce z 347 uprawnionymi, więc o jedną osobę mniej niż w stolicy gminy zajmuje sołectwo Stępków.  
Najmniejsze sołectwa to: Zadębie - 24 uprawnionych, Krzywowierzba - Kolonia - 34 uprawnionych oraz Hanów - 46 osób uprawnionych do głosowania. 
Najwięcej mieszkańców uczestniczyło w wyborach sołtysa w Stępkowie - 85 osób. 52 osoby wybierało swoich przedstawicieli w Lubiczynie, a 51 osób w Kodeńcu. Co ciekawe, w największym sołectwie - Uhninie, na zebranie przyszło tylko 35 osób z 485 uprawnionych. 
Najwięcej głosów zebrał nowy sołtys wsi Stępków, Wiesław Kaznowski - 62. Sołtys Lubiczyna Maria Alkiewicz otrzymała 49 głosów, a sołtys Kodeńca Mateusz Żelazowski - 46 głosów.
Najmniej głosów potrzebnych, by wybrać sołtysa, padło w sołectwie Zadębie. Marianna  Szwaj zwyciężyła, otrzymując w sumie dziewięć głosów. 
Łącznie w gminie Dębowa Kłoda uprawnionych do głosowania było 3276 osób. Na zebrania przyszło 605 osób.
 
L.p. Sołectwo Imię i nazwisko Sołtysa Kadencja Ilość mieszkańców sołectwa uprawnionych do głosowania Ilość mieszkańców na zebraniu Ilość głosów na sołtysa Skład Rady Sołeckiej
1 Bednarzówka Janusz Chilimoniuk 2 71 16 16 Stanisław Jaszczuk, Wanda Jezior, Jan Dąbrowski
2 Białka Tadeusz Izdebski 6 203 49 41 Przemysław Kubik Bożena Jóźwik Krystyna Sójka
3 Chmielów Bogdan Galejczuk 2 161 20 19 Sławomir Jarmuł, Iwona Łukaszuk, Beata Milaniuk
4 Dębowa Kłoda Janina Hapon 2 348 18 17 Robert Puczka, Renata Dąbrowska, Maria Toczko
5 Hanów Adam Śliwiński 2 46 15 15 Kostrzeszyn Janusz, Koszko Artur, Zając Aleksander
6 Kodeniec Mateusz Żelazowski 1 347 51 46 Halina Łukomska, Beata Konczal, Marta Szubińska
7 Korona Mariola Bujalska 2 63 20 20 Ewelina Greś, Piotr Bujalski, Bożena Jasińska, Krzysztof Matejczuk, Michał Oleski
8 Krzywowierzba - Kolonia Tomasz Romaniuk 2 34 15 15 Rafał Skorupski, Artur Drob, Stanisław Mazur
9 Lubiczyn 9. Lubiczyn Maria Alkiewicz Magdalena Bil, Konrad Deczkowski, Ryszard Lewicki 506 142 885 2 138 52 37,7 % 49 2 138 52 49 Magdalena Bil, Konrad Deczkowski, Ryszard Lewicki
10 Leitnie Artur Chwalski 2 82 29 29 Gustaw Banach, Jerzy Chwalski, Bernard Szczerbiński, Jacek Wojtal
11 Makoszka Katarzyna Gruszczyk 1 102 8 8 Anna Hawryluk, Waldemar Dudziński, Andrzej Kuzawiński
12 Marianówka Katarzyna Oleska 2 49 16 11 Monika Hołod, Łukasz Suchorab, Marian Terlecki
13 Nietiahy Wioleta Kozaczuk 1 65 30 16 Marek Szwaj, Teresa Danilczuk, Jacek Zarczuk
14 Pachole Dariusz Harasymiuk 1 115 44 20 Renata Drabik Kończugowska, Kowalczuk Piotr, Szwaj Dorota
15 Plebania Wola Andrzej Wawryszczuk 2 192 39 39 Mirosław Dąbrowski, Leszek Leszczyński, Kazimiera Walenciuk
16 Stępków Wiesław Kaznowski 2 339 85 62 Kazimierz Kopiński, Kazimierz Kościańczuk, Anna Kubicka
17 Uhnin Bogdan Tchórz 2 485 35 31 Grzegorz stadnik, Ewa Wiórko, Bogusław Pajdosz, Marcin Zacharczuk
18 Wyhalew Karolina Dybek 2 277 39 26 Mariusz Kuracki, Angelika Korszeń, Sylwia Ksok
19 Zadębie Marianna Szwaj 2 24 9 9 Zbigniew Kabaciński, Jan Szwaj, Henryk Szwaj
20 Żmiarki Joanna Garbala 2 135 15 15 Piotr Bylicki, Grzegorz Lewicki, Marek Czech