Na zielono zaznaczono drogę gminną przekazaną powiatowi parczewskiemu. Na czerwono zaznaczono drogę powiatową przekazaną Gminie Jabłoń.

Wójt i starosta zamienili się drogami

Samorządy zamieniły się drogami, żeby dostać rządowe pieniądze na remont odcinka z Gęsi do Jabłonia.



Na ostatniej sesji Rady Gminy w Jabłoniu we wtorek, 3 września, radni uchwalili, że  od 1 stycznia 2020 r. pozbawią kategorii drogę gminą w miejscowości Gęś pod warunkiem zaliczenia jej do dróg powiatowych. 

Jednocześnie radni przegłosowali zaliczenie drogi w miejscowości Gęś do kategorii drogi gminnej. Była to wcześniej droga powiatowa. 
Jak wyjaśniał radnym sekretarz Gminy Jabłoń, Piotr Denejko, w tej zamianie chodziło o to, że odcinek drogi powiatowej zostałby przekazany Gminie Jabłoń i stałby się drogą gminną. Natomiast drodze gminnej nadano by status drogi powiatowej. 
Uzasadnieniem zmiany kategorii tych dróg jest chęć złożenia wniosku do Funduszu Dróg Samorządowych o przebudowę drogi na całej jej długości od Gęsi do Jabłonia do tzw. mleczarni. 
Podczas dyskusji radny Michał Lewczuk zapytał sołtysa wsi Gęsi, czy mieszkańcy sołectwa wsi Gęsi wyrażają zgodę na taką zmianę. 
- Sołectwo nie opiniowało propozycji zmian - wyjaśniał radnemu sekretarz Piotr Denejko. 
- Ja się dopiero dzisiaj o tym dowiedziałem, ale nie mam nic przeciwko temu - powiedział wyrwany do odpowiedzi sołtys wsi Gęś, Tadeusz Klimiuk. - Jak najbardziej jestem za - dodał. 
Wójt Gminy Jabłoń Dariusz Łobejko powiedział, że jeśli te proponowane zmiany wejdą w życie, to zmieni się na tych drogach organizacja ruchu. 
- Droga z pierwszeństwem do będzie ta droga od Jabłonia na Rudzieniec - wyjaśniał radnym wójt. Dodał, że będzie trzeba postawić tablice informacyjne mówiące o zmianie organizacji ruchu, bo większość kierowców jeździ na pamięć w niektórych miejscach. 
Wójt dodał też, że sam zabezpieczy i poprosił starostę parczewskiego o zabezpieczenie pieniędzy w przyszłym roku na dokumentację projektową na remonty zamienionych dróg. 
Radni jednogłośnie przyjęli obie uchwały.