Radni zwiększyli dodatki dla dyrektorów szkół

Gmina Parczew: Na zmianach procentowo najbardziej skorzystali opiekunowie stażu, których dodatek jest teraz dziesięciokrotnie większy.Radni podjęli uchwałę zmieniającą stawki dodatków funkcyjnych dla dyrektorów i wicedyrektorów szkół oraz nauczycieli na pewnych stanowiskach. Wzrost dodatków dla wychowawców klas i oddziałów przedszkolnych oraz dodatku stażowego będzie kosztować gminę w tym roku 40,9 tys. zł, a w całym następnym 117,6 tys. zł.

Burmistrz ustali dodatki

Burmistrz, po negocjacjach ze ZNP, przygotował projekt uchwały, w którym zostały zmienione widełki kwot dodatków, co prezentujemy w tabelce. Przyznanie konkretnej kwoty dodatku dla dyrektorów będzie następnym krokiem, który należy do kompetencji burmistrza Kędrackiego. Dodatki dla wicedyrektorów i nauczycieli są w gestii dyrektora szkoły.

Ustawowy wymóg

Jedną ze zmian w regulaminie wynagradzania jest dodatek dla wychowawców klas, narzucony samorządom rozporządzeniem ministra. Ma on wynosić minimalnie 300 zł i taka właśnie kwota została wpisana do projektu uchwały. Dodatek dla wychowawców oddziałów przedszkolnych nie został określony rozporządzeniem, ale burmistrz w porozumieniu z ZNP podwyższył go również do 300 zł. Kolejnym dodatkiem bez widełek jest dodatek dla opiekuna stażu w kwocie 300 zł miesięcznie.

Skutki dla budżetu

Pomimo określenia nowych widełek dodatków dla dyrektorów i nauczycieli, same kwoty nie zostały jeszcze zmienione, więc nie wiadomo jak na razie ile pieniędzy gmina na nie wyda. Jednak w przypadku dodatków dla wychowawców i opiekunów stażu w uzasadnieniu do uchwały wpisano skutki finansowe. Za okres od 1 września do 31 grudnia 2019 roku jest to kwota 40,9 tys. zł, a za cały 2020 rok – 117,6 tys. zł.

Agnieszka Piekarska, radna miejska

Nauczyciel zarabia więcej od dyrektora

- Pensja zasadnicza dyrektora jest taka sama jak nauczyciela i jedyną różnicą jest dodatek funkcyjny, a Karta Nauczyciela nie dopuszcza, by dyrektor pracował w godzinach ponadwymiarowych, więc wystarczy, że nauczyciel weźmie kilka godzin nadliczbowych i zarabia więcej od dyrektora

 

Kwoty dodatków przed zmianą
Stanowisko Kwota
Dyrektor szkoły powyżej 9 oddziałów 1.000 - 1.500 zł
Dyrektor szkoły do 8 oddziałów 500 - 1.000 zł
Wicedyrektor szkoły 500 - 700 zł
Kierownik świetlicy 100 - 200 zł
Doradca metodyczny 100 zł
Wychowawca klasy 220 zł
Wychowawca przedszkolny 220 zł
Opiekun stażu 30 zł

 

Kwoty dodatków po zmianach
Stanowisko Kwota
Dyrektor szkoły powyżej 9 oddziałów 1.500 - 2.000 zł
Dyrektor szkoły do 8 oddziałów 1.000 - 1.500 zł
Wicedyrektor szkoły 700 - 1.300 zł
Kierownik świetlicy 200 - 400 zł
Doradca metodyczny 200 - 400 zł
Wychowawca klasy 300 zł
Wychowawca przedszkolny 300 zł
Opiekun stażu 300 zł