Fundusz sołecki na drogi gminne

Gmina Parczew: Jak co roku, najwięcej zadań z funduszu sołeckiego dotyczy remontów dróg gminnych na terenie wsi. Na dalszym planie są remonty i doposażenie świetlic wiejskich i remiz OSP oraz chodniki i oświetlenie uliczne.Fundusz sołecki na 2020 rok jest o 14 595 zł wyższy od poprzedniego i wynosi 310 731 zł. Jest on wyliczany na podstawie liczby mieszkańców sołectwa zameldowanych na pobyt stały i czasowy na dzień 30 czerwca roku poprzedzającego wydatkowanie funduszu oraz tzw. kwoty bazowej, czyli dochodów bieżących gminy sprzed dwóch lat podzielonych przez liczbę wszystkich mieszkańców gminy.

Jasionka ma najwięcej kasy

Największą kwotą - 34 016 zł dysponuje sołectwo Jasionka. Dalej są Koczergi z 30 507 zł i Tyśmienica z 29 430 zł. Najmniej mają do wydania mieszkańcy wsi Buradów z budżetem w kwocie 9 371 zł, który w całości przeznaczyli na remont drogi gminnej we wsi.

Wierzbówka ma najwięcej zadań

Najkosztowniejszym zadaniem jest pierwszy etap wykonania oświetlenia przy drodze gminnej wraz z dokumentacją techniczną w Jasionce, na który mieszkańcy przeznaczyli 24 000 zł. Najwięcej zadań spośród sołectw wyznaczyło sobie sołectwo Wierzbówka.

Sołectwo Kwota ogółem Zadanie Kwota na zadanie
Babianka 12 203 zł 1. Modernizacja świetlicy wiejskiej: ocieplenie budynku 12 203 zł
Babianka Kolonia 9 212 zł 1. Wytyczenie, poszerzenie drogi i wycinka drzew przy drodze gminnej 6 000 zł
    2. Wyrównanie i utwardzenie drogi we wsi 3 212 zł
Brudno 15 114 zł 1. Modernizacja drogi gminnej 14 000 zł
    2. Spotkanie integracyjne mieszkańców 264 zł
    3. Remont ogrodzenia przy świetlicy wiejskiej 750 zł
    4. Zakup gryfu łamanego do mini siłowni 100 zł
Buradów 9 371 zł 1. Remont drogi gminnej 9 371 zł
Jasionka 34 016 zł 1. Wykonanie oświetlenia przy drodze gminnej wraz z dokumentacją techniczną - I etap 24 000 zł
    2. Imprezy kulturalno-sportowe dla mieszkańców - zakupy 3 616 zł
    3. Imprezy kulturalno-sportowe dla mieszkańców - usługi 1 400 zł
    4. Wyposażenie dla OSP Jasionka 5 000 zł
Koczergi 30 507 zł 1. Budowa ścieżki pieszo-rowerowej 12 500 zł
    2. Remont drogi do RSP 10 000 zł
    3. Imprezy sportowo-kulturalne - zakupy 7 507 zł
    4. Imprezy sportowo-kulturalne - usługi 500 zł
Komarne 11 166 zł 1. Zakup materiałów do naprawy ogrodzenia 3 501 zł
    2. Zakup stołu oraz krzeseł 4 500 zł
    3. Remont drogi gminnej 3 165 zł
Królewski Dwór 12 562 zł 1. Remont dróg gminnych 12 562 zł
Laski 20 816 zł 1. Remont placu zabaw i altany przy Centrum Kultury 816 zł
    2. Zakup kostki brukowej na budowę chodnika 20 000 zł
Michałówka 9 531 zł 1. Remont drogi gminnej 8 531 zł
    2. Wynajęcie równiarki 1 000 zł
Pohulanka 9 611 zł 1. Doposażenie świetlicy wiejskiej 1 500 zł
    2. Remont świetlicy wiejskiej 4 500 zł
    3. Remont drogi gminnej 3 611 zł
Przewłoka 25 402 zł 1. Remont boiska przy ZPS 8 000 zł
    2. Dofinansowanie WCK - usługi 3 000 zł
    3. Dofinansowanie WCK - zakupy 5 000 zł
    4. Remont dróg gminnych 9 402 zł
Siedliki 10 647 zł 1. Remont drogi gminnej 9 147 zł
    2. Zakup paliwa do wykaszania poboczy 500 zł
    3. Zakup stołu i krzeseł 1 000 zł
Sowin 16 669 zł 1. Zakup oraz montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej 15 800 zł
    2. Doposażenie kuchni świetlicy 869 zł
Szytki 10 089 zł 1. Modernizacja drogi gminnej 8 000 zł
    2. Remont drogi gminnej 2 089 zł
Tyśmienica 29 430 zł 1. Organizacja imprez promujących gmine Parczew w Tyśmienicy 7 500 zł
    2. Remont placu zabaw przy szkole 1 000 zł
    3. Remont Domu Ludowego 5 000 zł
    4. Remont drogi 15 930 zł
Wierzbówka 17 626 zł 1. Remont drogi gminnej 6 000 zł
    2. Zakup lustra drogowego 500 zł
    3. Zakupy do świetlicy wiejskiej 2 000 zł
    4. Wyposażenie kuchni w świetlicy 4 000 zł
    5. Prace ziemne przy świetlicy 5 126 zł
Wola Przewłocka 11 963 zł 1. Remont drogi gminnej 4 000 zł
    2. Remont świetlicy wiejskiej 7 963 zł
Zaniówka 14 795 zł 1. Zakup oraz montaż urządzeń zabawowych na boisku 13 000 zł
    2. Wykonanie podłogi w garażu stanowiącym świetlicę 1 795 zł
RAZEM 310 731 zł   310 731 zł