Wydadzą kasę na drogi i na świetlice

Sosnowica: Najwięcej kasy ma sołectwo Sosnowica, a najmniej Lipniak. Turno ma najwięcej zadań, a Komarówka w ogóle nie złożyła wniosku o pieniądze z funduszu.Fundusz sołecki w gminie Sosnowica na 2020 rok jest o 8 247 zł wyższy od poprzedniego i wynosi 217 547 zł. Na remonty dróg sołectwa przeznaczyły najwięcej pieniędzy w łącznej kwocie 117 727 zł. Druga co do wielkości kwota 33 280 zł to koszt remontów świetlic wiejskich i dodatkowe 28 642 zł na zakup ich wyposażenia. 16 004 zł to koszt zakupu materiałów i wyposażenia dla jednostek OSP.

Komarówka nie złożyła wniosku

Największą kwotą dysponuje sołectwo Sosnowica z 39 954 zł, którą w całości przeznaczy na remont drogi gminnej. Jest to zarazem najdroższe zadanie wśród sołectw. Najmniej pieniędzy ma Lipniak z 9 119 zł, jednak należy przypomnieć, że do poprzedniego funduszu sołectwo w ogóle nie złożyło wniosku, a co za tym idzie - nie otrzymało ani grosza. W tym roku z kolei wniosek w ramach funduszu nie wpłynął z sołectwa Komarówka.

Turno ma najwięcej zadań

Sołectwo w Turnie wyznaczyło sobie najwięcej zadań. Swoje 16 796 zł mieszkańcy postanowili wydać w całości na remont i zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej. Trzy przedsięwzięcia mieszkańców Lejna dotyczą modernizacji remizo-świetlicy i będą kosztować 15 099 zł. W Orzechowie Starym pieniądze zostaną wydane również na trzy zadania. Będzie to zakup wyposażenia do kuchni remizy OSP, doposażenie strażaków w specjalne ubrania z rękawicami oraz na konserwację placu zabaw i altany.

Sołectwo Kwota ogółem Zadanie Kwota na zadanie
Sosnowica Dwór 13 445 zł 1. Naprawa dróg gruntowych 13 445 zł
Turno 16 796 zł 1. Remont podłogi w świetlicy wiejskiej w Sali głównej 15 000 zł
    2. Zakup drzwi 600 zł
    3. Montaż drzwi 400 zł
    4. Zakup art. gospodarczych i wyposażenia do świetlicy 796 zł
Zienki 20 613 zł 1. Modernizacja chodnika dla pieszych 20 613 zł
Lejno 15 099 zł 1. Zakup oświetlenia do remizo-świetlicy (lampy, kinkiety, gniazdka) 5 100 zł
    2. Zabudowa pomieszczenia gospodarczego z doprowadzeniem wody 5 000 zł
    3. Wyposażenie remizo-świetlicy (blat roboczy, karnisze) 4 999 zł
Kropiwki 9 416 zł 1. Remont dróg gminnych 9 416 zł
Orzechów Stary 13 954 zł 1. Wyposażenie kuchni przy świetlicy OSP (szafa chłodnicza, piekarnik elektryczny, wypiekacz do chleba, lodówka, pakowarka próżniowa) 6 950 zł
    2. Konserwacja placu zabaw i altany 1 000 zł
    3. Doposażenie OSP (ubrania specjalne z rękawicami) 6 004 zł
Nowy Orzechów 21 122 zł 1. Wyposażenie świetlicy wiejskiej (ławeczki, bramki do gry, zestaw do siatkówki, kije do bilarda, artykuły biurowe) 6 322 zł
    2. Zagospodarowanie ogniska i terenu wokół kostką brukową 4 800 zł
    3. Wyposażenie remizy strażackiej (szafa, karnisze, firanki, rolety) 10 000 zł
Górki 18 874 zł 1. Remont drogi 15 000 zł
    2. Zakup artykułów gospodarczych i wyposażenia do świetlicy wiejskiej 3 874 zł
Pieszowola 18 280 zł 1. Adaptacja pomieszczeń na zaplecze sanitarne i kuchenne 18 280 zł
Lipniak 9 119 zł 1. Remont drogi 9 119 zł
Zbójno 10 179 zł 1. Remont drogi 10 179 zł
Komarówka Sołectwo nie złożyło wniosku w ramach funduszu sołeckiego - -
Sosnowica 39 954 zł 1. Remont drogi gminnej 39 954 zł
Olchówka - Mościska 10 604 zł 1. Zakup kruszywa do naprawy drogi 10 604 zł
RAZEM 217 547 zł   217 547 zł