(fot. pixabay.com).
PENSJE NAUCZYCIELI ZE SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH  Po..." />

Wynagrodzenia nauczycieli z podstawówki w Jabłoniu

W NAJBLIŻSZYM NUMERZE "WSPÓLNOTY" PENSJE NAUCZYCIELI ZE SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH 

Po wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie do naszej redakcji zaczęły napływać listy nauczycieli wraz z ich zarobkami. Poprzednio na nasze wnioski otrzymaliśmy niekompletne informacje.Wyrok jest dlatego istotny, bo przychyla się do orzecznictwa Naczelnego Sądu Administracyjnego, zaliczając nauczycieli do grona osób publicznych, a prowadzenie szkół, oświatę i kształcenie - do zadań publicznych, co ma swoje źródło w Konstytucji RP.

Niekompletne dane

W związku z ubiegłorocznym strajkiem nauczycieli, którzy domagali się podwyżek oraz sygnałami naszych czytelników, którzy chcieli się dowiedzieć, ile faktycznie zarabiają nauczyciele, wysłaliśmy wnioski do wszystkich szkół w powiecie parczewskim. Prosiliśmy o podanie nazwisk nauczycieli, wynagrodzenia za kwiecień i marzec, trzynastki za 2018 rok, etatowego wymiaru zatrudnienia oraz stopnia awansu zawodowego. W odpowiedzi na nasze wnioski – z wyjątkiem ZPO w Podedwórzu, gdzie podano nam dane niebudzące wątpliwości – otrzymaliśmy odpowiedź w dwóch tabelkach, z których nie dało się jednoznacznie wywnioskować zarobków konkretnych nauczycieli.

Właściwa interpretacja prawa

Po korzystnym dla redakcji wyroku ponownie rozesłaliśmy wnioski o udostępnienie tych informacji, tym razem do samorządów jako organów prowadzących szkoły. We wniosku wskazaliśmy sygnaturę wyroku, żeby ułatwić samorządom właściwą interpretację. Do redakcji zaczęły dochodzić już żądane przez nas dane, których publikację rozpoczynamy dzisiaj od gminy Jabłoń.

Imię i nazwisko Stopień awansu zawodowego Wynagrodzenie brutto w listopadzie 2019 r. Wynagrodzenie netto w listopadzie 2019 r.
Bilkiewicz Izabela nauczyciel dyplomowany 5 442 zł 3 925 zł
Chilimoniuk Marzena nauczyciel dyplomowany 5 272 zł 3 864 zł
Cieślińska Barbara nauczyciel mianowany 3 951 zł 2 867 zł
Jaszczuk Danuta nauczyciel dyplomowany 5 442 zł 3 925 zł
Kędracka Małgorzata nauczyciel dyplomowany 5 462 zł 3 452 zł
Kukhta Halina nauczyciel mianowany 675 zł 547 zł
Łobejko Małgorzata nauczyciel dyplomowany 5 162 zł 3 727 zł
Mikitiuk Anna nauczyciel dyplomowany 5 562 zł 4 010 zł
Górczyńska Wiesława nauczyciel dyplomowany 3 836 zł 2 792 zł
Wiczuk B. nauczyciel dyplomowany 4 379 zł 3 152 zł
Górczyński C. nauczyciel dyplomowany 4 355 zł 3 087 zł
Wasilewska A. nauczyciel kontraktowy zasiłek chorobowy -
Kuchta A. nauczyciel dyplomowany 5 967 zł 4 291 zł
Nastaj Dariusz nauczyciel mianowany 3 231 zł 2 365 zł
Wasilewski Ryszard nauczyciel mianowany 3 613 zł 2 612 zł
Szypulska Bożena nauczyciel dyplomowany 4 187 zł 3 053 zł
Malczewska Iwona nauczyciel dyplomowany 5 424 zł 3 912 zł
Zieńczuk Marzena nauczyciel dyplomowany 5 889 zł 4 218 zł
Jaroszkiewicz Marta nauczyciel kontraktowy 3 904 zł 2 749 zł
Kowalska-B. Justyna nauczyciel dyplomowany urlop rodzicielski -
Januszko-Pasicz Sylwia nauczyciel mianowany 4 427 zł 3 177 zł
Czylej Anna nauczyciel dyplomowany 5 358 zł 3 765 zł
Kaczan Jolanta nauczyciel dyplomowany 5 258 zł 3 795 zł