Radny Łukasz Gołąb prześwietlił działalność parczewskiego ZUK-uCo ze starymi meblami i lodówkami?

W nawiązaniu do wstrzymania odbioru odpadów wielkogabarytowych z parczewskiej gminy przez Zakład Usług Komunalnych jesienią ubiegłego roku, radny Gołąb zapytał jakie działania podjęła w związku z tym Rada Nadzorcza spółki. Prezes Marek Perliński odpowiedział radnemu, że przerwa w odbiorze dotyczyła tylko zabudowy jednorodzinnej i trwała tylko trzy tygodnie, a wynikała ona z zaprzestania ich odbioru przez Zakład Zagospodarowania Odpadów w Białej Podlaskiej. W trakcie przerwy w odbiorze we wrześniu 2019 roku Perliński powiedział redakcji "Wspólnoty", że zabezpieczył wywóz tych odpadów z terenu gminy do ZZO we Włodawie. Burmistrz mówi, że również był zaangażowany w rozmowy w celu znalezienia innej instalacji przetwarzania odpadów.

Zmiana regulaminu

Kolejne wnioski Łukasza Gołąba dotyczyły problemu z częstotliwością odbierania niesegregowanych śmieci oraz uznaniowym przyjmowaniem tzw. odpadów zielonych. Radny chce wprowadzenia zmian w "Regulaminie utrzymania czystości i porządku w gminie", odnośnie pierwszego problemu, na "codziennie w dni robocze na zgłoszenie", a w przypadku odpadów zielonych, o doprecyzowanie określania "rozdrobnione odpady zielone". – W chwili opracowywania zmiany "Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Parczew" zostanie rozważone wprowadzenie wnioskowanych zmian – odpowiedział radnemu burmistrz.

ZUK wydał 46 tys. zł na swój jubileusz 

Radny Gołąb chciał się również dowiedzieć, ile pieniędzy ZUK wydał na promocję w latach 2016-2019. Radny pytał o działania promocyjne, w tym materiały promocyjne, kalendarze oraz dofinansowania imprez i wydarzeń. Z danych udostępnionych przez prezesa Marka Perlińskiego wynika, że w ciągu czterech lat spółka wydała na te cele 102 088 zł. ZUK przeznaczył te pieniądze na kalendarze w formie harmonogramów odbioru odpadów, umowy sponsoringu z Parczewskim Domem Kultury i MKS Victoria, materiały promocyjne i reklamowe jak torby wielokrotnego użytku na zakupy i długopisy oraz kartki świąteczne i kwiaty. Najwięcej, bo 46 552 zł ZUK wydał w 2018 roku, kiedy spółka obchodziła swoje 25-lecie. W obchodach uczestniczyli pracownicy, emeryci, wszyscy byli i obecni członkowie Rady Nadzorczej, dostawcy, główni zleceniodawcy oraz władze powiatu i miasta.