Parczewskim strażakom brakuje badań medycznych i przeglądu technicznego wozu bojowego do pełnienia swoich obowiązków

Pow. Parczew: Strażackie kontrole w ochotniczych jednostkach strażackich na terenie powiatu ujawniły szereg uchybień. Wśród nich brak przeglądu wozu bojowego i aktualnych badań lekarskich strażaków. W obiektach użyteczności publicznej wykryto aż 102 nieprawidłowości.To wszystko było przedmiotem dyskusji na ostatniej sesji Rady Powiatu. Sprawozdania składali szefowie policji  i straży.

Kozyra jest za monitoringiem

Krzysztof Kozyra, komendant Komendy Powiatowej Policji w Parczewie podkreślał, że jego policjantom pomógłby monitoring miejski. -  Jeśli miasto się zwróci do nas ponownie o rozszerzenie monitoringu, to jestem zainteresowany, bo są takie miejsca, jak drogi wlotowe i wylotowe do Parczewa. Ale dla nas dobrze by było wiedzieć, jakie samochody z potencjalnymi przestępcami wjeżdżają i wyjeżdżają Parczewa  - mówił komendant policji.

 Była już szansa na to, żeby policja miała u siebie takie urządzenia.

Dwa lata temu w artykule "Policja nie chce u siebie centrum monitoringu" przy okazji prezentacji planów rewitalizacji Parczewa, pisaliśmy, że burmistrz Paweł Kędracki oferował instalację centrum monitoringu w parczewskiej komendzie policji. Burmistrz spotkał się wtedy z odmową.

- Jakie argumenty podała Komenda Policji przeciw lokalizacji bazy monitoringu na jej terenie? - zapytywał radny Łukasz Gołąb.

Paweł Kędracki odpowiedział wtedy, że komendant nie podał oficjalnie żadnych argumentów, po prostu się nie zgodził. - "Nie, bo nie" - skwitował burmistrz.

 

35 kontroli jednostek strażackich

Komendant PSP w Parczewie napisał w swoim sprawozdaniu o 35 kontrolach jednostek OSP do gotowości bojowej. Głównymi ujawnionymi uchybieniami był brak przeglądu technicznego wozu bojowego, brak aktualnych badań lekarskich wśród strażaków, brak uprawnień kierowcy do prowadzenia pojazdów uprzywilejowanych, braki w wyposażeniu i wyszkoleniu strażaków oraz w przeglądach technicznych sprzętu ratowniczo-gaśniczego.

–  Z czego to może wynikać? Z zaniedbań naszych strażaków OSP, czy może pana wójta? Tam wymienia pan brak badań lekarskich i badań technicznych pojazdów -  dociekał radny Andrzej Turowski.

Komendant opowiedział o uchybieniach w jednostkach

–   Niektóre jednostki się pilnują, a to obowiązkiem jest kierowcy OSP, czyli wszyscy od prezesa powinni dbać, żeby w terminie ten samochód miał przegląd. My też jako PSP jesteśmy użytkownikiem pojazdu, jeśli jest ten termin, to musimy przyjechać na stację i przebadać ten samochód.

– Z drugiej strony, to koszty związane z badaniami lekarskimi pokrywą gminy i to same powinny to robić na wniosek określonej jednostki OSP. Ale to już jest kwestia wójta. To załatwia gmina, a nie PSP - tłumaczył komendant,

102 nieprawidłowości w obiektach użyteczności publicznej

Komenda Powiatowa PSP przeprowadziła 60 kontroli w 274 obiektach użyteczności publicznej, gdzie stwierdzono 102 nieprawidłowości. Najczęstsze uchybienia to brak przeglądu i konserwacji urządzeń przeciwpożarowych, a także nieaktualne badania i pomiary instalacji elektrycznych i odgromowych. Często brakowało przeglądów oraz aktualnych kontroli kominów i wentylacji. W niektórych przypadkach brakowało aktualnej instrukcji bezpieczeństwa pożarowego oraz brak lub niewłaściwe oznakowanie dróg ewakuacji.

Rządowy program dał prawie pół miliona parczewskim strażakom

W roku 2019 Komenda w Parczewie uczestniczyła w pozyskaniu funduszy na zakup sprzętu ratowniczego oraz działalność statutową jednostek OSP. Fundusze pozyskano w ramach "Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu w latach 2017-2020, który przewidywał dofinansowanie jednostek ochrony przeciwpożarowej włączonych do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego i jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych niewłączonych do Systemu. W ramach tzw. dotacji 5000 przeznaczonej dla jednostek OSP uczestniczyło 41 jednostek, dziewięć z nich zakwalifikowało się również do drugiej tury dofinansowania.

 

Maśluch odniósł się do świateł postojowych

Starosta parczewski Jerzy Maśluch na ostatniej sesji Rady Powiatu ograniczył się jedynie  do podziękowań komendantom policji i straży pożarnej. Jedyna jego troska, którą skierował do komendanta policji, to nieprawidłowe używanie świateł postojowych i mijania przez innych kierowców, kiedy starosta jeździ swoim autem do pracy.

 

Leszek Szymański

Po 77 groszy na strażaka

– Ja chciałem dodać i prosić też radnych o zwiększenie budżetu powiatu przeznaczonego na straże pożarne. Przypomnę, że jest to 5 tys. zł na cały rok. Licząc, że jest 1800 strażaków czynnych OSP, to przypada po 77 gr na każdego strażaka. Moim wnioskiem jest, żeby tę kwotę podnieść.

 

 

Gmina Pożary      Miejscowe zagrożenia Fałszywe alarmy Ogółem
  Małe Średnie Duże Bardzo duże Ogółem Małe Lokalne Średenie Duże Bardzo duże Razem    
Dębowa Kłoda 24 2 0 0 26 2 29 1 0 0 32 3 61
Jabłoń 27 1 1 0 29 0 24 5 0 0 24 0 53
Milanów 8 2 0 0 10 4 34 0 0 0 38 3 51
Parczew 61 3 0 0 64 23 72 0 0 0 9 3 162
Podedwórze 11 0 1 0 12 1 16 0 0 o 17 1 30
Siemień 29 3 1 0 33 5 29 0 0 0 34 2 69
Sosnowica 12 0 0 0 12 3 26 0 0 0 30 3 44
Ogłółem 172 11 3 0 186 38 230 1 0 0 270 15 926