Gmina Dębowa Kłoda w skrócie

Przez blisko trzy miesiące Rada Gminy Dębowa Kłoda nie obradowała.– Nie było przez trzy miesiące sesji, ale to, co robiliśmy w tym czasie, to proszę posłuchać – zachęcała wójt na ostatniej sesji.

 

Utwardzili drogę w Białce

Grażyna Lamczyk rozpoczęła od informacji o utwardzeniu żwirem drogi w miejscowości Białka, która prowadzi do nowej oczyszczalni ścieków. Gmina z pomocą wykonawcy usunęła również karpy z wyciętych pod inwestycję drzew.

Naprawili chodnik przy drodze wojewódzkiej

Gmina wykonała naprawę chodnika z kostki brukowej przy drodze wojewódzkiej w Dębowej Kłodzie. Inwestycję współfinansował Urząd Wojewódzki.

Zamontowali trybunę dla 147 osób

Została zamontowana trybuna na 147 miejsc przy boisku szkolnym w Dębowej Kłodzie. 

Sprzedali złom, kupili pojemniki i uporządkowali teren przy PSZOK-u

Zostały wykonane prace porządkowe na placu UG przy PSZOK-u. Gmina sprzedała ok. 10 ton złomu za ok. 25 tys. zł. Zakupiono też 40 pojemników do segregacji odpadów komunalnych za ponad 18 tys. zł.

 Zrekultywują składowisko odpadów w Lubiczynie

3 stycznia br. wpłynęły do urzędu oferty z pięciu firm na rekultywację składowiska odpadów w Lubiczynie. Wygrała firma Prospreco z Ostrołęki za cenę 24 tys. zł miesięcznie netto.

– Na razie trwają negocjacje, bo my byśmy chcieli, żeby ta firma w ciągu trzech lat przeprowadziła tę rekultywację. Oni oferują, że może to nastąpić wcześniej – informuje Lamczyk.