Kto robi interesy z gminą, czyli rejestr umówRejestr, jak sama nazwa wskazuje, to wykaz umów na wykonanie usług, za które gmina Parczew płaci osobom lub firmom. Zawiera on również listę dzierżaw i porozumień, w ramach których to gmina dostaje pieniądze od osób, firm czy innych samorządów. Przykładem może być porozumienie z Zarządem Województwa Lubelskiego na utrzymanie czystości i zieleni w pasach dróg wojewódzkich w Parczewie, za co gmina dostała w tym roku 69 990 zł.

Styczeń 2020 :
Kontrahent Kwota umowy brutto Przedmiot
Zakład Usług Komunalnych 0 zł Aneks do umowy na odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych
Małgorzata Szumiło 35 000 zł Umowa dotycząca ochrony przed bezdomnością zwierząt
Rafał Drozd Kancelaria Adwokacka 4 613 zł Umowa o świadczenie obsługi prawnej
Małgorzata Witkowska 1 300 zł Umowa zlecenia na profilaktykę i rozwiązywanie problemów alkoholowych, przeciwdziałaniem narkomanii
Centrum Bezpieczeństwa Informatycznego Radosław 13 284 zł Umowa do wykonywania zadań Inspektora Ochrony Danych
Grażyna Bloch 850 zł Umowa zlecenia na obsługę i utrzymania czystości szaletu oraz pomieszczeń na terenie targowiska
R-SOFT STUDIO sp. z o.o. 6 731 zł Umowa na odpłatne świadczenie usług informatycznych w modelu SaaS
Przychodnia Weterynaryjna s.c. 8 294 zł Umowa dotycząca czynności lekarsko-weterynaryjnych w wyniku zdarzeń drogowych lub innych zdarzeń losowych z udziałem bezdomnych zwierząt
Zakład Usług Komunalnych 19 094 zł Umowa na zarządzanie drogami wojewódzkimi w zakresie utrzymania czystości w granicach administracyjnych Parczewa
Aniela Matczuk 0 zł Umowa zlecenia
Małgorzata Grzeszczuk 978 zł Umowa o wykonanie dzieła artystycznego
Marcin Domański 978 zł Jak wyżej
Jacek Domański 19 800 zł Jak wyżej
Justyna Cur 978 zł Jak wyżej
Małgorzata Bzoma 978 zł Jak wyżej
Artur Chmielewski 978 zł Jak wyżej
Małgorzata Bzoma 978 zł Jak wyżej
Kamila Sternik 978 zł Jak wyżej
Justyna Cur 978 zł Jak wyżej
Marta Żelazko 978 zł Jak wyżej
Paweł Wierzchowski 978 zł Jak wyżej
Tomasz Topolewski 978 zł Jak wyżej
Andrzej Topolewski 978 zł Jak wyżej
Elżbieta Walicka-Szczepaniuk 0 zł Jak wyżej
Dariusz Domański 0 zł Jak wyżej
Katarzyna Mizak 978 zł Jak wyżej
Grażyna Czarnacka 978 zł Jak wyżej
Joanna Michaluk 978 zł Jak wyżej
Patryk Koszko 978 zł Jak wyżej
Michał Koszko 978 zł Jak wyżej
Dorota Kopińska 978 zł Jak wyżej
Dorota Kopińska 978 zł Jak wyżej
Janusz Kochanowski 978 zł Jak wyżej
Janusz Kochanowski 978 zł Jak wyżej
Elżbieta Walicka-Szczepaniuk 978 zł Jak wyżej
Mirosław Zawada 24 zł Umowa dzierżawy gruntu w Parczewie
Zakład Usług Komunalnych 9 840 zł Umowa na sprzedaż żużlu do utwardzania dróg gruntowych
Zbigniew Słowik 25 zł Umowa dzierżawy gruntu w Parczewie
Grzegorz Wawrzyński Usługi Transportowe 19 988 zł Umowa na transport żużla oraz innych materiałów sypkich na drogi gminne
Janina Sidor 4 zł Porozumienie ws. rozwiązania umowy dzierżawy
Marian Romaniuk 80 zł Umowa dzierżawy gruntu w Parczewie
Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego 1 200 zł Umowa dzierżawy na część nieruchomości stanowiącą mienie gminy
Maciej Krasiński 259 zł Umowa dzierżawy gruntu w Parczewie
Rafał Drozd Kancelaria Adwokacka 5 400 zł Umowa zlecenia na reprezentację prawną
SAWERS Klimatyzacja Wentylacja 15 582 zł Umowa na instalację czterech klimatyzatorów w świetlicy wiejskiej w Sowinie
Zarząd Województwa Lubelskiego 69 990 zł Porozumienie na zarządzanie drogami wojewódzkimi w zakresie utrzymania czystości i zieleni w pasach drogowych

 

Luty 2020 :
Kontrahent Kwota umowy brutto Przedmiot
Jacek Kania i Grzegorz Kania 22 312 zł Umowa dostawy na dostawę materiałów do drukarek i kopiarek
PPUH 12 656 zł Umowa dostawy na dostawę materiałów biurowych
Danuta Ciuk 4,50 zł Umowa zlecenie na doręczenie nakazów podatkowych
Elżbieta Bonik 4,50 zł Jak wyżej
Bożena Ajdadyńska 4,50 zł Jak wyżej
Magdalena Szymańska 4,50 zł Jak wyżej
Edyta Markowska 4,50 zł Jak wyżej
Agnieszka Michaluk 4,50 zł Jak wyżej
Danuta Golonka 4,50 zł Jak wyżej
Anna Czarnacka 4,50 zł Jak wyżej
Justyna Romaniuk 4,50 zł Jak wyżej
Piotr Iwanek 2 zł Umowa zlecenie na doręczenie przesyłek z podatkowymi decyzjami płatniczymi
Leszek Kunaszyk 2 zł Jak wyżej
Barbara Łodej 2 zł Jak wyżej
Magdalena Krajanowska 2 zł Jak wyżej
Katarzyna Trojniak 2 zł Jak wyżej
Renata Paśnik 2 zł Jak wyżej
Kazimierz Pawłowski 2 zł Jak wyżej
Marian Chmielewski 2 zł Jak wyżej
Krzysztof Kubik 2 zł Jak wyżej
Józef Skorupski 2 zł Jak wyżej
Marzanna Hryciuk vel Dmitruczyk 2 zł Jak wyżej
Jacek Jędrzejewski 2 zł Jak wyżej
Anna Jakubowska 2 zł Jak wyżej
Krzysztof Grajner 2 zł Jak wyżej
Jarosław Prokopowicz 2 zł Jak wyżej
Elżbieta Mazurek 2 zł Jak wyżej
Piotr Olejniczuk 2 zł Jak wyżej
Powiatowy Urząd Pracy w Parczewie 53 zł Umowa na organizację robót publicznych dla 2 bezrobotnych - stawka 1 dzień
Bożena Deneka 13 zł Umowa dzierżawy na część nieruchomości gruntowej
Paweł Kopiński 8 zł Jak wyżej
Fabryka Kabli ELPAR sp. z o.o. 1 076 zł Jak wyżej
Elżbieta Gierlińska 19 zł Umowa dzierżawy gruntu w Parczewie
Jerzy Deneka 0 zł Porozumienie ws. rozwiązania umowy dzierżawy
CARSTAR sp. z o.o. 6 312 zł Umowa na naprawę samochodu marki Skoda Superb
Katarzyna Trojniak 953 zł Umowa najmu lokalu użytkowego
Henryk Borzęcki 120 zł Umowa dzierżawy na grunt stanowiący mienie gminy Parczew
Biuro Geodezji 3 500 zł Umowa na opracowania geodezyjne i kartograficzne dla gminy Parczew
WYCENIX Kazimierz Jarocki 3 500 zł Umowa z rzeczoznawcą majątkowym w zakresie wyceny nieruchomości

 

Marzec 2020 :
Kontrahent Kwota umowy brutto Przedmiot
Michał Krośko 500 zł Umowa o dzieło na wykonanie koncertu w związku z organizacją
Paweł Korszeń 400 zł Umowa zlecenia do pełnienia funkcji operatora informatycznej obsługi komisji wyborczej w wyborach Prezydenta RP
Mirosław Bujan 400 zł Jak wyżej
Andrzej Oleksiuk 400 zł Jak wyżej
Marcin Maliszewski 0 zł Jak wyżej
Adrian Bzoma 400 zł Jak wyżej
Piotr Cieniuch 400 zł Jak wyżej
Wojciech Topolewski 400 zł Jak wyżej
Michał Protaś 400 zł Jak wyżej
Robert Wilczyński 400 zł Jak wyżej
Jacek Abramiuk 400 zł Jak wyżej
Grzegorz Lis 400 zł Jak wyżej
Marcin Kułak 400 zł Jak wyżej
Paweł Matwiej 1 330 zł Umowa zlecenia do sporządzania i aktualizacji spisu wyborców
Zuzanna Zaworska 1 330 zł Jak wyżej
Bożena Topolewska 800 zł Umowa zlecenia do przygotowywania wszelkich materiałów niezbędnych w wyborach Prezydenta RP
Andrzej Grzywaczewski 900 zł Umowa zlecenia do pełnienia funkcji koordynatora gminnego ds. informatyki w wyborach Prezydenta RP
Mieczysław Frączkiewicz 400 zł Jak wyżej
Tomasz Dąbrowski 200 zł Umowa zlecenia do plakatowania obwieszczeń wyborczych w wyborach Prezydenta RP
Mirosław Bujan 400 zł Umowa zlecenia do dekoracji i dostosowania lokali wyborczych do potrzeb wyborców, w tym niepełnosprawnych w wyborach Prezydenta RP
Andrzej Drabik 400 zł Jak wyżej
Adam Dokudowiec 4 600 zł Umowa na remont budynku Domu Ludowego w Tyśmienicy w ramach funduszu sołeckiego
Dariusz Zawistowski 105 zł Aneks do umowy dzierżawy zawartej 15.12.2017
NOVA Telecom sp. z o.o. 0 zł Umowa o świadczenie usług
Zakład Usług Pożarniczych 7 583 zł 30 kompletów IZOB-1
Zakład Usług Pożarniczych 7 583 zł 30 kompletów IZOB-1
Zakład Usług Komunalnych 1 852 348 zł Umowa na kompleksową rewitalizację osiedla Polna w Parczewie
Stanisław Teleon 0 zł Porozumienie w sprawie rozwiązania umowy dzierżawy
Lubelski Klub Karate Kyokushin 5 000 zł Realizacja zadania publicznego - organizowanie i prowadzenie szkolenia w zakresie dyscypliny sportowej Karate Kyokushin

 

Kwiecień 2020 :
Kontrahent Kwota umowy brutto Przedmiot
Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe Janpol 27 583 zł Umowa na zarządzanie drogami wojewódzkimi w zakresie utrzymania czystości w granicach administracyjnych Parczewa
Powiatowy Urząd Pracy 861 zł Zorganizowanie zatrudnienia w ramach prac interwencyjnych finansowanych ze środków Funduszu Pracy
ZETO SOFTWARE sp. z o.o. - Umowa na powierzenie przetwarzania danych osobowych
Rafał Drozd Kancelaria Adwokacka 10 800 zł Umowa zlecenia na reprezentację prawną w sprawie wniesienia skargi kasacyjnej do Sądu Najwyższego
Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna w Koczergach 341 zł Umowa dzierżawy na grunt stanowiący mienie gminy Parczew
Dariusz Skowron 242 zł Jak wyżej
Województwo Lubelskie - Umowa użyczenia sprzętu komputerowego
Miejski Klub Sportowy 79 000 zł Umowa o realizację zadania publicznego
Firma Konfekcyjna AMANDA 30 800 zł Umowa dostawy na wykonanie maseczek ochronnych
Centrum Projektów Polska Cyfrowa 69 300 zł Umowa o powierzenie grantu w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa
Usługi Utrzymania i Obsługi Dróg 20 736 zł Umowa na utrzymanie terenów zieleni miejskiej oraz w pasach dróg gminnych
Sylwester Prokopiuk 19 zł Umowa dzierżawy na grunt stanowiący własność gminy Parczew