IV Powiatowego Konkursu „Znam Przepisy Ruchu Drogowego” rozstrzygnięty. Fotograf: KPP w Puławach

IV Powiatowego Konkursu „Znam Przepisy Ruchu Drogowego” rozstrzygnięty

W konkursie udział wzięło czternaście szkół z kilku powiatów. W kategorii gimnazjum zwyciężyło Gimnazjum im. Jana Pawła II w Abramowie, spośród szkół ponadgimnazjalnych najlepsze okazało się I Liceum Ogólnokształcące im. Ks. Adama Czartoryskiego w Puławach. Uczestnicy mieli o co walczyć bowiem główną nagrodą był kurs prawa jazdy.Wczoraj w Zespole Szkół Nr 2 im. E. Kwiatkowskiego w Puławach odbył się finał IV Powiatowego Konkursu „Znam Przepisy Ruchu Drogowego", ale swym zasięgiem objął również sąsiednie powiaty. Patronat honorowy nad konkursem objął Starosta Puławski. Organizatorami, poza ZS Nr 2 w Puławach byli: Wydział Ruchu Drogowego KPP w Puławach oraz Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Puławach. Dzięki hojnym sponsorom można było wygrać cenne nagrody, m.in. tablety, telefony oraz plecaki. Główną nagrodą był kurs prawa jazdy kat. A lub B.

Konkurs został zainicjowany w celu poszerzenia wiedzy merytorycznej uczniów i podniesienia poziomu znajomości przepisów ruchu drogowego oraz zmotywowanie ich do samokształcenia. Poprzez pozytywną rywalizację między szkołami organizatorzy chcą też promować właściwe, bezpieczne i kulturalne zachowanie się w ruchu drogowym. Uczestnikami byli uczniowie z czternastu szkół, gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych.

W kategorii gimnazjum zwyciężyło Gimnazjum im. Jana Pawła II w Abramowie, kolejne miejsca zajęły Niepubliczne Gimnazjum przy I LO im. Ks. Adama Czartoryskiego w Puławach i Publiczne Gimnazjum w Gniewoszowie. Spośród szkół ponadgimnazjalnych najlepsze okazało się I Liceum Ogólnokształcące im. Ks. Adama Czartoryskiego w Puławach, drugie miejsce – Zespół Szkół Technicznych w Puławach, trzecie – ZS Nr 2 w Puławach.

Kolejna edycja konkursu już za rok.

IV Powiatowego Konkursu „Znam Przepisy Ruchu Drogowego” rozstrzygnięty

IV Powiatowego Konkursu „Znam Przepisy Ruchu Drogowego” rozstrzygnięty. Fotograf: KPP w Puławach