Niemieckie pociski rakietowe wykopane na torowisku. Fotograf: KPP w Puławach

Niemieckie pociski rakietowe wykopane na torowisku

Dwukrotnie w ciągu jednego dnia puławscy policjanci interweniowali w związku z wykopaniem materiałów wybuchowych pochodzących z okresu II Wojny Światowej. Najpierw w Gołębiu, przy torach kolejowych wykopany został pocisk rakietowy, a kilka godzin później, na trasie z Puław do Gołębia kolejne dwa.Wczoraj w Gołębiu pracownicy remontujący tory kolejowe znaleźli pocisk rakietowy produkcji niemieckiej z czasów II Wojny Światowej. Konieczne było wstrzymanie prac i zabezpieczenie terenu. Na miejsce zostali wezwani saperzy z 34 Patrolu Rozminowania z 1 Dęblińskiego Batalionu Drogowo-Mostowego, którzy sprawdzili teren i zabezpieczyli niebezpieczny przedmiot.

Kilka godzin później, na trasie z Puław do Gołębia, wykopane zostały kolejne niewybuchy. Tym razem saperzy zabezpieczyli dwa pociski rakietowe. Z relacji mieszkańców tej okolicy wynika, że mogły to być pociski pochodzące z pociągu wysadzonego na tym terenie podczas działań wojennych. Zostały one przewiezione w bezpieczne miejsce i unieszkodliwione.

Policjanci przypominają, że w przypadku znalezienia niewybuchów, takich przedmiotów nie wolno przenosić, dotykać ani próbować rozbrajać. Należy jak najszybciej powiadomić najbliższą jednostkę Policji. Mundurowi zabezpieczą teren i powiadomią saperów.