Beata Trzcińska-Staszyk.

Będzie zmiana dyrektora I LO w Puławach

Zarząd Powiatu Puławskiego podjął decyzję o odwołaniu w trybie natychmiastowym Beaty Trzcińskiej-Staszczyk ze stanowiska dyrektor I Liceum Ogólnokształcącego im. Ks. A.J. Czartoryskiego w Puławach.Decyzja zapadła podczas czwartkowego zebrania członków Zarządu. To pokłosie skargi, jaką jesienią ubiegłego roku do Starostwa Powiatowego w Puławach, jako organu prowadzącego szkołę, wystosowała grupa nauczycieli puławskiego liceum. W piśmie do władz powiatu zarzucali dyrektor m.in. nierówne traktowanie i faworyzowanie niektórych pracowników placówki.

Skargę pedagogów analizowali jeszcze radni z Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu poprzedniej kadencji. Wysłuchali tłumaczeń zarówno nauczycieli, jak i Trzcińskiej-Staszyk.

Starostwo zleciło w placówce szereg kontroli. Nowa rada powiatu uznała skargę za zasadną, ale ostateczną decyzję w sprawie miał podjąć Zarząd. Ta zapadła wczoraj. Władze powiatu zdecydowały o odwołaniu dyrektor Trzcińskiej-Staszczyk ze stanowiska ze skutkiem natychmiastowym. Aby decyzję wcielić w życie, potrzebna jest jeszcze opinia kuratora oświaty.

Wszystko jednak wskazuje na to, że obecna dyrektor "Czartorycha" wkrótce pożegna się ze stanowiskiem.