Janusz Wawerski.

Przewodniczący Rady Powiatu Puławskiego awansował

Janusz Wawerski (PiS), Przewodniczący Rady Powiatu Puławskiego został pełniącym obowiązki dyrektora Kancelarii Sejmiku Województwa Lubelskiego. O zmianie personalnej na stanowisku dyrektora Kancelarii Sejmiku Województwa Lubelskiego Urząd Marszałkowski w Lublinie poinformował dzisiaj po południu. Przewodniczący Rady Powiatu Puławskiego zastąpi dotychczasową dyrektor Alinę Piturę.

Janusz Wawerski jest absolwentem KUL. Ukończył studia podyplomowe na kierunku „Zarządzanie w administracji i samorządzie terytorialnym” w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie oraz „Kurs kwalifikacyjny dla oświatowej kadry kierowniczej” w Lubelskim Samorządowym Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lublinie. Zawodowo od 2005 roku związany z Urzędem Marszałkowskim Województwa Lubelskiego. Od wielu lat aktywny społecznie jako radny samorządów lokalnych, zwłaszcza Miasta Puławy i Powiatu Puławskiego oraz Rady Muzeum Nadwiślańskiego w Kazimierzu Dolnym. Nowy dyrektor pełni także funkcję przewodniczącego Rady Powiatu Puławskiego VI kadencji 2018-2023.

- Pan Janusz Wawerski to samorządowiec z wieloletnią praktyką. Jestem przekonany, że jego wiedza, doświadczenie i umiejętności będą gwarantem kontynuacji bieżących prac i zadań kancelarii sejmiku - wyjaśnia Przewodniczący Sejmiku Województwa Lubelskiego Michał Mulawa.