Nawet w najlepszych liceach zwolniły się miejsca

Listy kandydatów przyjętych do szkół ponadpodstawowych i ponad gimnazjalnych w powiecie puławskim są już znane. Nie są to jednak ostateczne rozstrzygnięcia, bo szkoły dysponują wolnymi miejscami, a uczniów którzy nie dostali się do wymarzonej placówki czeka rekrutacja uzupełniająca.I etap rekrutacji za absolwentami

Ubiegły tydzień dla większości absolwentów gimnazjów i szkół podstawowych był bardzo stresujący. Szkoły publikowały wstępne wyniki rekrutacji, a uczniowie sprawdzali czy znaleźli się na listach w wymarzonych przez siebie placówkach. Trwał rekrutacyjny chaos, absolwenci czatowali na wolne miejsca i przenosili dokumenty między szkołami, a one z dnia na dzień aktualizowały listy. Podsumowanie pierwszego etapu rekrutacji nastąpiło w piątek. W szkołach ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych województwa lubelskiego zostały podane do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do poszczególnych szkół. Na szczęście nie sprawdził się czarny scenariusz dotyczący podwójnego rocznika i zbyt małej liczby miejsc dla uczniów. Szkoły w większości przypadków przygotowywały podwójne klasy tak, aby absolwenci gimnazjów i podstawówek mieli równe szanse w dostaniu się do danej szkoły. Uczniowie często deklarowali chęć podjęcia nauki w kilku placówkach i wydawało się, że liczba kandydatów przekraczała liczbę przygotowanych miejsc. Później nadszedł jednak czas wyboru, a tym samym ci, którzy dostali się do kilku szkół wybierali jedną konkretną, a w pozostałych automatycznie zwalniali miejsca. Po opublikowaniu w piątek list okazało się, że wiele szkół dysponuje wolnymi miejscami.

 

Nawet najlepsze licea mają wolne miejsca

Z informacji pochodzących ze strony naboru elektronicznego wynika, że uczniowie którzy nie dostali się do wymarzonej szkoły podczas pierwszego etapu rekrutacji mogą nadal starać się o miejsce nawet w najbardziej prestiżowych puławskich placówkach oświatowych. Pojedynczymi wolnymi miejscami dysponuje nadal II LO w Puławach. "Dziewiątka" ma dla uczniów po podstawówce kilka wolnych miejsc w klasie humanistycznej. Kolejną szkołą, która ma jeszcze wolne miejsca jest III LO. Tam na przyjęcie mogą jeszcze liczyć zarówno uczniowie po szkole podstawowej, jak i po gimnazjum. Ci pierwsi mogą dostać się jeszcze do klasy humanistycznej i biologicznej, absolwenci gimnazjów mogą składać natomiast dokumenty do klasy ekonomicznej i przyrodniczej.

Podobnie sytuacja przedstawia się w puławskich technikach. Są jeszcze wolne miejsca m.in. na : technika weterynarii w ZS nr 3 w Puławach (po podstawówce 4 miejsca, a po gimnazjum około 10 ). Po kila wolnych miejsc w klasach ma także większość szkół branżowych.

Jak przyznają dyrektorzy placówek oświatowych kwestie rekrutacyjne powoli będą się stabilizować. Lekkie zmiany może przynieść bieżący tydzień, ponieważ wyniki rekrutacji ogłasza województwo mazowieckie, a do szkół puławskich składało swoje dokumenty wielu uczniów np. z Kozienic. W sytuacji, kiedy uda im się dostać do szkół w swoim rejonie być może zwolnią kolejne miejsca w puławskich placówkach. Najlepszym rozwiązaniem na najbliższe dni jest bezpośrednia wizyta w szkole i indywidualne dopytywanie o wolne miejsca, ponieważ sytuacja cały czas jest dynamiczna, a liczba wolnych miejsc zmienia się z dnia na dzień. O końcowych wynikach rekrutacji będzie można mówić właściwie dopiero w sierpniu.