Księgowy pilnie poszukiwany

Wakat w Zakładzie Obsługi Placówek Oświatowych w Nałęczowie. Czas na złożenie kompletu dokumentów mija 4 października.



Kolejny nabór na stanowisko urzędnicze ogłosił nałęczowski ratusz. Tym razem potrzebuje pracownika do podległej mu jednostki. Władze Nałęczowa od osób zainteresowanych oczekują co najmniej średniego wykształcenia z zakresu ekonomii, rachunkowości lub finansów, a także praktycznej znajomości przepisów m.in. ustawy o rachunkowości, finansach publicznych, zagadnień ze sprawozdawczości finansowej czy ustawy o podatku od towarów i usług. Atutem będzie również znajomość programu księgowego VULCAN. Wyłoniona przez komisję konkursową osoba zostanie zatrudniona na stanowisku starszego księgowego w tutejszym Zakładzie Obsługi Placówek Oświatowych. Do jej obowiązków będzie należało m.in. prowadzenie pełnej ewidencji księgowej dotyczącej obsługiwanych jednostek budżetowych, czyli działających na terenie gminy szkół i przedszkoli.
Osoby zainteresowane pracą z kompletem dokumentów aplikacyjnych muszą zjawić się w siedzibie ZOPP przy ul. Spółdzielczej 17 w Nałęczowie najpóźniej w najbliższy piątek 4 października. Wszystkie podania zostaną zostaną najpierw przeanalizowane pod względem spełniania przez kandydatów wymogów formalnych. Szczegółowe informacje na temat naboru można znaleźć w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Nałęczowie.