Walne w Wiśle

Zarząd KS Wisła Puławy informuje, że na podstawie Statutu KS Wisła Puławy zwołuje na dzień 17 lutego 2020 roku (poniedziałek). 

 

 Walne Zebranie Delegatów Członków Klubu. Zebranie odbędzie się w sali konferencyjnej MOSIR przy ulicy Hauke-Bosaka 1 w Puławach.

 

Pierwszy termin wyznaczono na godzinę 17:15, drugi termin na godzinę 17:30.

 

 

Tematem Walnego Zebrania będą zmiany w Statucie Klubu oraz powołanie pełnomocnika Klubu.