Przebudowa drogi powiatowej Bronowice - Dobrosławów - dawna DK12. Fot. Gmina Puławy.

Inwestycje w gminie (galeria)

Sprawdź co zmieni się w gminie Puławy!Przebudowa budynku Publicznego Przedszkola w miejscowości Góra Puławska

Trwają prace budowlane w budynku przedszkola mające na celu dostosowanie obiektu do wymagań obowiązujących przepisów przeciwpożarowych. Zamontowano już m.in.: drzwi zewnętrzne i wewnętrzne, urządzenia służące usuwaniu dymu, oświetlenie awaryjne oraz wydzielono klatki schodowe stanowiące pionowe drogi ewakuacji.


Przebudowa drogi powiatowej Bronowice - Dobrosławów - dawna DK12

Trwają prace przy realizowanej wspólnie z Powiatem Puławskim inwestycji, obejmującej przebudowę drogi powiatowej Nr 2519L na odcinku droga wojewódzka 738 – Bronowice – Dobrosławów - dawna droga krajowa 12.

Prace drogowe obejmują odcinek o długości niespełna 6 kilometrów. Obecnie wykonywana jest druga warstwa nawierzchni asfaltowej.

Przypominamy, że na realizację projektu pozyskane zostały środki finansowe w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 - 2019" w wysokości 1 666 666,00 zł, zaś dotacja z budżetu Gminy Puławy dla Powiatu Puławskiego to kwota 850 000,00 zł.


Przekazanie placu budowy - Przebudowa skrzyżowania dróg wojewódzkich Nr 874, 738 i 743 (ulice Radomska, Kozienicka i Janowiecka) w miejscowości Góra Puławska wraz z zainstalowaniem sygnalizacji świetlnej

9 sierpnia 2017 r. przedstawiciele Rejonu Dróg Wojewódzkich w Puławach oraz Gminy Puławy, z udziałem inspektorów nadzoru inwestorskiego, przekazali plac budowy pod realizację inwestycji pn. „Przebudowa skrzyżowania dróg wojewódzkich Nr 874, 738 i 743 (ulice Radomska, Kozienicka i Janowiecka) w miejscowości Góra Puławska wraz z zainstalowaniem sygnalizacji świetlnej".

Wykonawcą robót budowlanych będzie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Lubartów S.A., zaś wartość zawartej umowy wynosi 937 462,67 zł.

Maksymalny okres realizacji: 100 dni.

Dotacja z budżetu Gminy Puławy dla Województwa Lubelskiego to kwota 300 000,00 zł.

Szczegółowe informacje na temat realizowanej inwestycji dostępne są pod adresem: http://zdw.bip.lubelskie.pl/index.php?id=73&p1=szczegoly&p2=51566

Jesteśmy przekonani, że przebudowa skrzyżowania w Górze Puławskiej oraz zainstalowanie sygnalizacji świetlnej, o które od lat wnioskowali przedstawiciele Gminy Puławy z Wójtem Krzysztofem Brzezińskim na czele, przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego, w tym zwłaszcza z udziałem pieszych.

Przypominamy również, że aby doszło do realizacji tego niezwykle istotnego dla mieszkańców zadania, niezbędne było opracowanie dokumentacji projektowej, której koszt w wysokości niemal 80 000 zł został w całości sfinansowany z budżetu Gminy Puławy.


Przekazanie placu budowy na drodze powiatowej – ul. Wspólna w miejscowościach Góra Puławska i Klikawa

8 sierpnia 2017 r. przedstawiciele Powiatowego Zarządu Dróg w Puławach oraz Gminy Puławy, z udziałem inspektora nadzoru inwestorskiego, przekazali plac budowy pod realizację inwestycji pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2521L – ul. Wspólna w miejscowościach Góra Puławska i Klikawa".

Wykonawcą robót budowlanych będzie Przedsiębiorstwo „IGORD" Jerzy Podgórski z Lublina, zaś wartość zawartej umowy wynosi 248 556,10 zł.

Dotacja z budżetu Gminy Puławy dla Powiatu Puławskiego to kwota 129 961,00 zł.

Termin wykonania: do dnia 29.09.2017 r.

Zakres inwestycji na odcinku długości 625 m obejmuje głównie:

- wykonanie nowej nawierzchni asfaltowej na jezdni o szerokości 5,5 m poprzez wykonanie warstwy wyrównawczej z betonu asfaltowego o średniej grubości 4,2 cm, a następnie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego grubości 4 cm;

- mechaniczne ścinanie zawyżonych poboczy ziemnych na szerokości 0,75 m wraz z wykonaniem utwardzonych poboczy z kruszywa łamanego 0 - 31,5 mm, o grubości warstwy 12 cm na szerokości 0,75 m.


Galeria zdjęć:Ogłoszenia

Pożyczki Pod Nieruchomości i Grunty...

Warunki pożyczki - na okres roku, z możliwością...

Oddam psa

Szczeniak 2 miesiące, samodzielny, może być razem z...

śpiewający akordeonista

Śpiewający akordeonista na wesele, poprawiny ,...

Kamienie murowe, granitowe

Granitowy kamień murowy, idealny do budowania...

Kamienie ogrodowe, drogowe i...

Ozdobne kamienie ogrodowe -grys, żwir, otoczaki,...

Kredyt bez BIK dla zadłużonych

Kredyt bez bik Kredyt dla zadłużonych do 25 tyś...