Szczepienia ochronne przeciwko HPV.

Szczepienia ochronne przeciwko HPV

Miasto Puławy po raz pierwszy dołączyło do grupy samorządów, które aktywnie wspierają profilaktykę nowotworową w Polsce poprzez sfinansowanie szczepień przeciw wirusowi brodawczaka ludzkiego (HPV).Wirus brodawczaka ludzkiego (HPV) odpowiedzialny jest za powstawanie raka szyjki macicy, raka sromu, raka pochwy, raka odbytnicy oraz brodawek płciowych.

W ramach realizacji Programu Profilaktyki Raka Szyjki Macicy w roku 2017 rozpoczynamy poprzedzone działaniami edukacyjnymi szczepienia ochronne przeciwko HPV u dziewcząt z rocznika 2005, które zamieszkują na terenie Miasta Puławy. Decyzję o realizacji programu podjęto na podstawie rekomendacji specjalistów, światowych i polskich towarzystw medycznych, w tym Światowej Organizacji Zdrowia oraz zaleceń Ministerstwa Zdrowia. Koszt szczepień w całości zostanie pokryty z budżetu Miasta Puławy.

W poniedziałek, 23 października 2017 roku o godzinie 18:00 w Sali Konferencyjnej Urzędu Miasta Puławy, ul. Lubelska 5, Puławy odbędzie się spotkanie edukacyjne dla wszystkich Rodziców dzieci z rocznika 2005 na temat chorób wywoływanych przez wirusa HPV i metodach walki z nim. Podczas tego spotkania będzie można uzyskać dodatkowe informacje na temat wirusa HPV oraz metodach profilaktyki przeciw chorobom przez niego wywoływanym.

Spotkanie poprowadzi dr n. med. Anna Bartosińska-Dyc z Kliniki Ginekologii Operacyjnej i Ginekologii Onkologicznej ICZMP Łódź Zarząd Sekcji Patologii Szyjki Macicy, Kolposkopii i Cytologii Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego.

Wirus HPV odpowiada za zmiany przednowotworowe i nowotworowe na błonach śluzowych narządów płciowych i innych okolic ciała. W skali całego świata rak szyjki macicy jest drugim, co do częstości rakiem, który dotyka kobiety. W Polsce rak szyjki macicy zabija ok. 5 Polek dziennie – jest to jeden z najwyższych wskaźników umieralności w Europie.

Wirus HPV jest również odpowiedzialny za zmiany przednowotworowe i nowotworowe pochwy oraz sromu, jak również brodawki zewnętrznych narządów płciowych (tzw. kłykciny kończyste). Zakażeniu wirusem można zapobiegać wykonując szczepienia ochronne.

Bezpieczeństwo i skuteczność stosowanej szczepionki były poddane ocenie podczas wieloletnich badań klinicznych. Szczepionka nie zawiera żywego materiału biologicznego, więc nie może sama doprowadzić do zakażenia. Szczepionka pomaga układowi odpornościowemu rozpoznać i zniszczyć wirus, zanim dojdzie do pełnej infekcji oraz prowadzi do powstania pamięci immunologicznej zapobiegając rozwojowi objawów po zakażeniu.

Pełen cykl szczepień obejmuje domięśniowe (w ramię) podanie 2-ch dawek szczepionki w czasie 6 miesięcy. Przed szczepieniem dziecko badane jest przez lekarza pediatrę lub lekarza rodzinnego w placówkach Realizatora.

Realizatorem programu wyłonionym w drodze konkursu jest Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Pulawach ul. Bema 1. 24-100 Puławy.

Kwalifikacja dzieci i szczepienie w ramach programu będzie realizowane w komórkach organizacyjnych SP ZOZ w Puławach:

  • Przychodnia Podstawowej Opieki Zdrowotnej Nr 1 w Puławach, ul. Partyzantów 17, tel. (81) 45 02 313
  • Przychodnia Podstawowej Opieki Zdrowotnej Nr 2 w Puławach, ul. Skłodowskiej 10, tel. (81) 45 02 326
  • Przychodnia Podstawowej Opieki Zdrowotnej Nr 4 w Puławach, ul. Kołłątaja 51, tel. (81) 45 02 390

Akcja edukacji zdrowotnej przeprowadzona zostanie we współpracy ze szkołą, do której Państwa dziecko uczęszcza. Udział Państwa córki w programie wymaga, tak jak i w przypadku innych szczepień, Państwa zgody i poprzedzony będzie konsultacją medyczną lekarza uprawnionego do prowadzenia szczepień profilaktycznych. Aby przystąpić do programu szczepień niezbędna będzie pisemna zgoda rodzica/opiekuna.

Linki do stron o tematyce HPV:Ogłoszenia

Posiadam Akcje Pracownicze Śląskich...

Posiadam Akcje Pracownicze Śląskich Kopalń...

Zainwestuj w Akcje Pracownicze Spółek

Zainwestuj w Akcje Pracownicze Spółek GPW ,...

Sprzedam Państwowe Wierzytelności...

Sprzedam Państwowe Wierzytelności (prawa do akcji...

Prawa do Akcji Polskiej Grupy...

Prawa do Akcji Polskiej Grupy Górniczej (PGG)...

Zainwestuj w akcje prywatyzowanych...

Zainwestuj w akcje prywatyzowanych spółek Skarbu...

Posiadam Akcje spółek Skarbu Państwa

Posiadam Akcje spółek Skarbu Państwa Huta Pokój ,...