Święto Konstytucji 3 Maja w Puławach. Fotograf: KW

Święto Konstytucji 3 Maja w Puławach (zdjęcia)

Oficjalne obchody narodowego świeta odbyły się na Włostowicach przy kościele. Prezydent Miasta wygłosił uroczystą mowę, a liczne delegacje środowisk kombatanckich, jednostek samorządowych, partii politycznych i szkół złożyły wiązanki pod pomnikiem Konstytucji.Obchody rozpoczęła msza w kościele pw. św. Józefa na os. Włostowice, po której uczestnicy uroczystości zebrali się na placu przed pomnikiem Konstytucji 3 Maja, gdzie odegrano Mazurka Dąbrowskiego i hejnał Puław. Prezydent Janusz Grobel wygłosił okolicznościowe przemówienie, w którym podkreślił przełomowość Konstytucji 3 Maja i to, że jej idee są wciąż żywe.

Kwiaty przy pomniku złożyły delegacje władz miasta i powiatu, zarząd Zakładów Azotowych, partii (PiS, PO, PSL), Związku Emerytów i Rencistów, służb mundurowych, organizacji kombatanckich,  a także uczniowie puławskich szkół i harcerze.


Galeria zdjęć: