Droga.

Nie odcinajcie nas od ekspresówki

Trwają konsultacje w sprawie przebiegu drogi ekspresowej S 12 w kierunku Radomia. Samorządowcy i mieszkańcy gminy Puławy nie zgadzają się z proponowanymi wariantami jej przebiegu. W ubiegłym tygodniu odbyły się kolejne spotkania z mieszańcami i przedsiębiorcami z terenu gminy Puławy w związku z przygotowywaną budową kolejnego odcinka drogi ekspresowej S12 w kierunku Radomia. Propozycje przebiegu trasy przedstawione przez projektanta współpracującego z Generalną Dróg Krajowych i Autostrad wzbudziły wśród zainteresowanych wiele uwag i kontrowersji.

Dwa warianty przebiegu trasy

Projektanci trasy przedstawili mieszkańcom tylko dwa warianty przebiegu nowego odcinaka drogi ekspresowej. Pierwsza z nich - północna - przecina część Leokadiowa i wiązałaby się z wyburzeniami domów. Druga - południowa - umieszczona jest bliżej starej trasy S12, jednak została narysowana na istniejącej stacji paliw. W związku z tak skomplikowaną sytuacją mieszkańcy mają wiele obaw co do planowanej inwestycji. Chcą, by nowe rozwiązania komunikacyjne nie wpłynęły na ich codzienne funkcjonowanie. Szanse na to są jednak nikłe, ponieważ w projekcie na terenie gminy znajduje się tylko jeden węzeł wjazdowy w Bronowicach, kolejny usytuowany ma być dopiero w województwie mazowieckim. Fakt tak planowanej inwestycji budzi najwięcej kontrowersji. Mieszkańcy chcą, aby ich propozycje zmian zostały uwzględnione. 

Samorządowcy murem za mieszkańcami

O tym, że sytuacja wymaga podjęcia szybkich i zdecydowanych działań nie trzeba w urzędzie gminy nikogo przekonywać. Samorządowcy zdają sobie doskonale sprawę, że tak zlokalizowana trasa odetnie część gminy, mieszkańcom utrudni funkcjonowanie, a przedsiębiorcom negatywnie wpłynie na  prowadzenie firm. Aby zapobiec nieodwracalnym później zmianom już teraz proponują własne udoskonalenia przebiegu obwodnicy. Na wniosek wójta Krzysztofa Brzezińskiego radni jednogłośnie przyjęli uchwałę wyrażającą stanowisko rady gminy. Wnioskują w niej o uwzględnienie w projekcie:

1. węzła komunikacyjnego w rejonie miejscowości Anielin -Leokadiów, uwzględniając wnioski mieszkańców, dotyczące jego usytuowania,

2. ciągu komunikacyjnego dla ruchu pieszego i kołowego w istniejącym przebiegu dróg gminnych nr DG107512L Anielin i nr DG107514L Polesie oraz dróg powiatowych nr DP2520L i nr DP2521L w Leokadiowie.

3. drogi łączącej drogę wojewódzką nr DW874 z drogą krajową nr DK12 biegnącą po południowej stronie projektowanej S12 o parametrach nie gorszych niż obecne drogi wojewódzka i krajowa.

- Prosimy o zlokalizowanie węzła w Leokadiowie bądź Anielinie i uwzględnienie w projekcie wszystkich wniosków mieszkańców – wyjaśniał Norbert Staszak, zastępca wójta gminy Puławy i kontynuował:

- Chcemy firmie projektującej zwrócić uwagę na to, że dla wielu mieszkańców i przedsiębiorców  usytuowanie tego węzła poza terenem gminy jest bardzo niekorzystne. 

W podobnym tonie wypowiadał się także wójt gminy Krzysztof Brzeziński. Jak zaznaczył podjęta przez radnych uchwała intencyjna ułatwi mu reprezentowanie interesów mieszkańców i przedsiębiorców na szczeblach ministerialnych.

- Mam nadzieję, że nasze udoskonalenia w przebiegu tej obwodnicy zostaną wzięte pod uwagę, jednak mam pewne obawy. Mieszkańcy, którzy przybyli na te spotkania widzieli, że to idzie w złym kierunku, bo projektanci i inwestorzy nie biorą pod uwagę problemów mieszkańców – informował zgromadzonych wójt Brzeziński i dodawał:

- Jako wójt dołożę wszelkich starań, aby zabezpieczyć interes wszystkich mieszkańców i nie dopuścić do sytuacji podziału gminy, czy bardzo niekorzystnej propozycji aktualnej na dzień dzisiejszy. Gdzie zjazdy i wjazdy mają miejsce dopiero w województwie mazowieckim w gminie Przyłęk. Takie rozwiązanie jest niedopuszczalne, wiązało by się z nim mnóstwo niedogodności. 

Kolejne spotkanie z mieszkańcami władze gminy Puławy zaplanowały na 10 maja. Odbędzie się ono o godzinie 17:00 w szkole podstawowej w Leokadiowie. Podczas spotkania uczestnicy mają wypracować wnioski i rozwiązania istniejących problemów oraz przekazać je projektantowi i inwestorowi drogi S 12.