Węzeł na ekspresówce podzielił mieszkańców

Jedni chcą budowy dodatkowego wjazdu na terenie gminy. Inni popierają wariant zaproponowany przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad z węzłem zlokalizowanym dopiero na terenie województwa mazowieckiego.W ubiegłym tygodniu odbyło się trzecie spotkanie z mieszkańcami i przedsiębiorcami z terenu gminy Puławy w związku z przygotowywaną budową kolejnego odcinka drogi ekspresowej S12 w kierunku Radomia. Propozycje przebiegu trasy dzielą mieszkańców, a skomplikowana sytuacja powoduje coraz więcej obaw w stosunku do planowanej inwestycji. 

Część mieszkańców i przedsiębiorcy za zmianami w projekcie

Przypominamy, że projektanci przedstawili mieszkańcom dwa warianty przebiegu nowego odcinaka drogi ekspresowej. Pierwsza z nich - północna - przecina część Leokadiowa i wiązałaby się z wyburzeniami domów. Druga - południowa - umieszczona jest bliżej starej trasy S12, jednak została narysowana na istniejącej stacji paliw. Dodatkowo na terenie gminy w Bronowicach znajdować ma się tylko jeden węzeł wjazdowy. Drugi zlokalizowany jest już w województwie mazowieckim. 

Po przeprowadzonych dwóch spotkania konsultacyjnych władze gminy podjęły działania w kierunku budowy drugiego węzła, który umożliwiłby lepszą komunikację. Za takim rozwiązaniem szczególnie opowiadali się przedsiębiorcy, których firmy znajdują się na tym terenie. Odcięcie ich od bezpośredniego wjazdu na drogę ekspresową w znacznym stopniu utrudni im funkcjonowanie, a w dłuższej perspektywie może doprowadzić nawet do ich upadłości.

(...)

Więcej w elektronicznym (CZYTAJ TUTAJ) i papierowym wydaniu Wspólnoty (dostępnym w punktach sprzedaży).