Debata społeczna

2 października w Gołębiu odbyła się debata społeczna pod hasłem "Porozmawiajmy o bezpieczeństwie". Debata była poświęcona aspektom bezpieczeństwa na trenie gminy Puławy. Jej tematem przewodnim było bezpieczeństwo osób starszych oraz rozpowszechnianie informacji o Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa, która pozwala przekazywać informacje dotyczące zagrożeń występujących w okolicy.W Gminnym Ośrodku Kultury w Gołębiu odbyła się społeczna, zorganizowana przez Komendę Powiatową Policji w Puławach. Duży udział w zorganizowaniu tego spotkania miało również Towarzystwo Przyjaciół Gołębia. Głównym celem debaty była wymiana informacji pomiędzy policją, a lokalną społecznością, a także zdiagnozowanie aktualnych oczekiwań społecznych mających na celu poprawę stanu bezpieczeństwa na terenie gminy Puławy. Debatę rozpoczął I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Puławach podinsp. Marcin Kotulski. W spotkaniu wzięli  udział Wójt Gminy Puławy, Członek Zarządu Województwa Lubelskiego, sołtysi oraz mieszkańcy Gołębia i inni zaproszeni goście.

   Podczas spotkania przedstawiono prezentację na temat działania aplikacji Moja Komenda oraz zaprezentowano działanie Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa jako narzędzia stworzonego dla społeczeństwa i pozwalającego przekazywać informację o zagrożeniach występujących w okolicy. Przybliżono również metody działania sprawców oszustw, które najczęściej są  popełniane na seniorach. Ponadto poruszono kwestie bezpieczeństwa w ruchu drogowym, przekazano seniorom elementy odblaskowe, a na koniec był czas na luźne rozmowy z biorącymi udział w spotkaniu funkcjonariuszami Policji.