Inauguracja Roku Akademickiego Puławskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku 2018. Fotograf: KW

Gdy tu się studiuje, pan PESEL wcale nie jest straszny

W ubiegłym tygodniu Puławski Uniwersytet Trzeciego Wieku uroczyście rozpoczął kolejny rok akademicki. - Uniwersytet daje radość, zapewnia ruch i kontakt z ludźmi - zgodnie mówią słuchacze, przed którymi mnóstwo ciekawych wykładów i różnorodnych kół zainteresowań.Uroczysta inauguracja roku akademickiego odbyła się w czwartek w Sali Pompejańskiej Starostwa Powiatowego. Wśród zaproszonych gości pojawili się przedstawiciele miejskiego i powiatowego samorządu, zaprzyjaźnionego UMCS-u, a także Ewa Dobraczyńska, przewodnicząca puławskiego oddziału Polskiego Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów. Józefa Janczura, Prezes PUTW, powitała wszystkich słuchaczy, a szczególnie ciepło te osoby, które dopiero rozpoczynają przygodę na uczelni. Życzenia słuchaczom przekazali goście. Uroczystość uświetnił występ kabaretowy i recytatorski oraz wykład Wandy Michalak o Zbigniewie Herbercie. Na koniec pod kierownictwem Michała Matrasa odśpiewano studencką pieśń "Gaudeamus Igitur".
To już dwudziesty szósty rok działalności uniwersytetu, który początkowo był filią Lubelskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, a od 2015 roku działa jako PUTW. Słuchacze co czwartek spotykają się w auli puławskiego Wydziału Zamiejscowego UMCS na wykładach z różnych dziedzin. Przez cały tydzień mogą uczęszczać na zajęcia sportowe i twórcze, m.in. gimnastykę, warsztaty fotograficzne czy decoupage.


Galeria zdjęć: