I Sesja Rady Powiatu Puławskiego. Fotograf: MP

Powiat Puławski: PiS wziął wszystko

Swoimi przedstawicielami obsadził stanowisko starosty i pozostałych członków zarządu powiatu, a także przewodniczącego i wiceprzewodniczących rady.Formalnościom stało się zadość

W nowej radzie powiatu puławskiego znalazło się 12 przedstawicieli Prawa i Sprawiedliwości, 3 Polskiego Stronnictwa Ludowego, 5 KWW Janusza Grobla oraz 3 reprezentantów Koalicji Samorządowej. W miniony czwartek 22 listopada spotkali się w Sali Pompejańskiej starostwa powiatowego na pierwszej w tej kadencji sesji. Zgodnie z przepisami obrady poprowadził najstarszy radny. Tym okazał się dotychczasowy starosta Witold Popiołek, który powitał nowo wybranych rajców, pracowników urzędu, a także zgromadzonych gości. Tych na sali nie brakowało. Na uroczystej sesji oprócz mieszkańców zjawili się kierownicy jednostek podległych starostwu, a także nowo wybrani wójtowie i burmistrzowie - Krzysztof Brzeziński, wójt gminy Puławy, Marcin Łaguna, wójt gminy Wąwolnica, Jan Gędek, wójt gminy Janowiec i Artur Pomianowski, burmistrz Kazimierza Dolnego. 

Tego dnia radni odebrali również zaświadczenia o wyborze. Dokumenty wręczył Przewodniczący Powiatowej Komisji Wyborczej, sędzia Sądu Rejonowego w Puławach, Maciej Babiarz. Następnie rajcy złożyli uroczyste ślubowanie.

PiS rozdaje karty

Jednak najważniejszymi punktami czwartkowej sesji był wybór przewodniczącego i wiceprzewodniczących Rady Powiatu Puławskiego oraz starosty, wicestarosty i członków zarządu. Aby to zrobić trzeba było spośród radnych wybrać tzw. komisję skrutacyjną, która czuwała nad procesem wyboru. 

- Proponuję skład 4-osobowy, aby każdy z klubów miał swojego przedstawiciela - podnosił przewodniczący obradom Witold Popiołek.

W jej składzie ostatecznie znalazł się Tomasz Szymajda (PiS), Marcin Pisula (Koalicja Samorządowa) oraz Łukasz Skowyra (KWW Janusza Grobla). 

W pierwszej kolejności rada decydowała o tym, kto przez następne 5 lat będzie przewodniczył jej obradom. Na przewodniczącego rady powiatu puławskiego zgłoszono tylko jednego kandydata. Były wicestarosta Michał Godliński (PiS) zaproponował kandydaturę Janusza Wawerskiego (PiS). Pozostałe kluby nie złożyły swojej propozycji.

Ostatecznie 16 głosami za, przy 4 przeciwnych i 3 wstrzymujących się Wawerski został przewodniczącym.

- Szanowni państwo radni, mieszkańcy, zaproszeni goście. Chciałbym bardzo serdecznie podziękować za ten wybór i zapewnić państwa, że wszelkie wysiłki, które będę wkładał w pracę na rzecz samorządu powiatu puławskiego mam nadzieję, że będą docenione. Nieprzekonanych mam nadzieję, że moja pracą przekonam do tego, żeby również służyli dobru powiatu - mówił chwilę po wyborze Janusz Wawerski. 

Również w momencie zgłaszania kandydatur na wiceprzewodniczących rady, ani Koalicja Samorządowa, ani PSL, ani KWW Janusza Grobla nie zgłosili swoich kandydatów na te stanowiska. Za to Janusz Wawerski, chwilę wcześniej wybrany przewodniczącym zaproponował od razu dwóch - Michała Godlińskiego i Grzegorza Kunę (PiS). W głosowaniu były wicestarosta zdobył 17 głosów za, 4 przeciw i 2 wstrzymujące się. Z kolei na Kunę zagłosowało 16 radnych, 5 było przeciw, a 2 wstrzymało się od głosu.

To pokazało, że PiS wcale nie musi wchodzić w żadną koalicję, aby samodzielnie rządzić powiatem, co zresztą potwierdził dalszy ciąg sesji. 

Smaga starostą, Gorgol wicestarostą, zarząd z niespodzianką

O tym, że dotychczasowa przewodnicząca Rady Powiatu Puławskiego przejmie pałeczkę po Witoldzie Popiołku mówiło się już niedługo po ogłoszeniu oficjalnych wyników październikowych wyborów. Kierownictwo lokalnych struktur PiS zapowiedziało wtedy odmłodzenie zarządu powiatu. Na starostę proponowało Smagę. Skład zarządu powiatu miał uzupełnić Leszek Gorgol i Jan Ziomka. Wśród potencjalnych kandydatów na czwartego członka gremium pojawiało się nazwisko Grzegorza Kuny oraz Mariusza Wicika, z większym prawdopodobieństwem pierwszego. Jednak decyzje partii rządzącej zaskoczyły zebranych na sali.

Nie było niespodzianki jeśli chodzi o wybór starosty. Jedyną kandydatką zgłoszoną podczas sesji była Danuta Smaga i to ona z 15 głosami poparcia, przy 3 przeciwnych i 5 wstrzymujących się, objęła funkcję. 

- Bardzo dziękuję za wybór mojej osoby na stanowisko starosty puławskiego. Jest to dla mnie ogromny honor, ogromny zaszczyt, ale jednocześnie świadomość wielkiego wyzwania, które przed mną stoi. Wiem, że jest to ogromna odpowiedzialność - mówiła Danuta Smaga i dodała:

- Ale wysoka rado, chciałam w tym miejscu zadeklarować, że dołożę wszelkich starań ku temu, żeby powiat puławski rozwijał się jak najlepiej. Aby mieszkańcy powiatu puławskiego byli zadowoleni z pracy zarówno zarządu powiatu puławskiego, jak i rady powiatu puławskiego. Deklaruję współpracę ze wszystkimi klubami, które wchodzą w skład rady powiatu puławskiego. Zapraszam wszystkich państwa do współpracy. 

Korzystając z przysługującego jej przywileju na wicestarostę wskazała Leszka Gorgola. Ich pracę będzie wspomagał również Jan Ziomka. Jednak największym zaskoczeniem okazało się nazwisko ostatniego członka zarządu. Funkcję tę obejmie Ireneusz Rzepkowski. To oznacza również zmiany w składzie Rady Miasta Puławy. W związku z nominacją na członka Zarządu Powiatu Puławskiego Rzepkowski złożył mandat radnego miejskiego. Jego miejsce zajmie Michał Śmich, który jest kolejną osobą z listy z najwyższą liczbą głosów. 

 

 

 


Galeria zdjęć: