Zmiany w puławskim ratuszu. Będzie mniej wydziałów.

Zarządzeniem Nr 50/2018 z dnia 12 grudnia 2018 roku, na podstawie przeprowadzonych analiz zakresu działania Wydziałów, Prezydent Miasta Puławy przeprowadził reorganizację pracy Urzędu Miasta polegającą na połączeniu części komórek organizacyjnych. Dodatkowo po przeanalizowaniu obowiązków i zadań pracowników zlikwidowano trzy etaty. Zmiany wejdą w życie z dniem 1 stycznia 2019 roku.W wyniku reorganizacji utworzone zostały następujące Wydziały:

  1. Wydział Rozwoju Miasta – powstał z połączenia dotychczasowego Wydziału Inwestycji, Wydziału Rozwoju Miasta i Wydziału Wspierania Rozwoju Przedsiębiorczości. Kierownikiem nowego wydziału został Robert Domański, dotychczasowy kierownik Wydziału Rozwoju Miasta.

  2. Wydział Kultury, Promocji i Komunikacji Społecznej – powstał z połączenia dotychczasowego Wydziału Kultury i Promocji oraz Wydziału Komunikacji Społecznej. Kierownikiem utworzonego wydziału została Magdalena Woźniakowska, dotychczasowy kierownik Wydziału Komunikacji Społecznej. Kierownik Wydziału Kultury i Promocji Jolanta Wróbel z dniem 27 marca 2019 roku przechodzi na emeryturę.

  3. Wydział Edukacji, Sportu i Spraw Społecznych – powstał z połączenia dotychczasowego Wydziału Edukacji i Sportu oraz Wydziału Spraw Społecznych. Kierownictwo w wydziale objęła Anna Maj, dotychczasowy kierownik Wydziału Spraw Społecznych.

- Po objęciu przeze mnie stanowiska w związku z odejściem z pracy, i planowanym przejściem na emeryturę kilku pracowników uważam, że obecnie nie ma potrzeby zwiększania zatrudnienia w urzędzie miasta. Łączne oszczędności wyniosą ok. 250 tys. rocznie - uzasadnia swoją decyzję prezydent Paweł Maj.

Analiza wykazała, że połączone Wydziały prowadziły sprawy z powiązanych ze sobą obszarów, a ich działania skierowane były do podobnych grup odbiorców. Ponadto, takie zmiany poprawią komunikację zarówno wewnątrz Urzędu, jak i na zewnątrz, wprowadzając spójność działań na rzecz mieszkańców i usprawnienie zarządzania miastem.