Konkurs na dyrektora "Szpulek" nieważny

Wojewoda stwierdził nieważność uchwał Zarządu Powiatu Puławskiego dotyczących powołania komisji konkursowej oraz zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora ZS nr 3 Puławach. To wynik odwołania Małgorzaty Tarłowskiej, której komisja nie dopuściła do konkursu.Na początku czerwca, w związku z upływającymi kadencjami powiat szukał kandydatów na dyrektorów do trzech prowadzonych przez siebie szkół. Jedną z placówek, której dotyczyło postępowanie był Zespół Szkół nr 3 W Puławach tzw. "Szpulki". Do konkursu zgłosiło się dwoje kandydatów. Aktualny dyrektor Marek Matyjanka i była dyrektor ZS nr 2 w Janowcu Małgorzata Tarłowska. Postępowanie konkursowe już na samym wstępie miało niezapowiedziane zawirowania. Komisja konkursowa uznała, że kandydatka nie spełnia wszystkich wymaganych warunków, by móc piastować funkcję dyrektora w ZS nr 3. Małgorzata Tarłowska się z tym nie zgodziła i jeszcze tego samego dnia, zgodnie z procedurami, jakie obowiązują w trybie odwoławczym, złożyła pismo do przewodniczącego komisji konkursowej o wydanie pisemnego uzasadnienia, by móc następnie odwołać się od decyzji komisji. Konkurs większością głosów wygrał Marek Matyjanka.

 

(…)

Więcej w elektronicznym (CZYTAJ TUTAJ) i papierowym wydaniu Wspólnoty (dostępnym w punktach sprzedaży).