Marek Matyjanka ostatecznie odwołany. Wojewoda rozpatruje kolejne skargi

Puławy: Zespół Szkół nr 3 w Puławach ma nowego dyrektora. Ale to nie koniec problemów wynikających ze źle przeprowadzonych konkursów w starostwie. Do wojewody wpłynęły dwie kolejne skargi dotyczące SOSW w Kęble i MOW w Puławach.Starosta nie chce postępowania w sądzie 

Po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego wojewoda stwierdził nieważność uchwał Zarządu Powiatu Puławskiego, dotyczących powołania komisji konkursowej oraz zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora ZS nr 3 Puławach, popularnych "Szpulek". Przypomnijmy, że organ nadzoru analizując dokumenty z puławskiego starostwa wskazał kilka nieprawidłowości i naruszeń prawa. Pierwszym takim naruszeniem według prawników wojewody było nieprawidłowe powołanie komisji konkursowej. W składzie komisji wyłaniającej nowego dyrektora "Szpulek" nie znaleźli się bowiem wszyscy wymagani zapisami w ustawie o prawie oświatowym reprezentatywni przedstawiciele związków zawodowych. Powiat nie wystąpił o wskazanie przedstawiciela Forum Związków Zawodowych, co według prawników daje możliwość unieważnienia konkursu, ponieważ nieprawidłowości te mogły mieć ewidentny wpływ na wynik postępowania.

Do końca ubiegłego miesiąca Zarząd Powiatu miał czas na odwołanie się od tej decyzji i zaskarżenie jej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. W ubiegły poniedziałek władze powiatu przedstawiły w tej sprawie swoje ostateczne stanowisko.

- Zarząd Powiatu podjął decyzję, że nie będzie kierował skargi do sądu administracyjnego na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Lubelskiego -  informuje Kamil Lewandowski, inspektor do spraw współpracy z mediami i prowadzenia polityki informacyjnej powiatu – rzecznik prasowy Starosty Puławskiego.

Starosta zdecydowała się na inny krok. Postanowiła skorzystać z możliwości, jakie dają jej przepisy prawa oświatowego i powierzyć kierowanie szkołą innemu nauczycielowi.

- Od 1 października do 30 czerwca 2020 roku Zarząd powierzył pełnienie obowiązków dyrektora ZS nr 3 w Puławach panu Grzegorzowi Jabłońskiemu - wyjaśnia rzecznik starosty.

(…)

Więcej w elektronicznym (CZYTAJ TUTAJ) i papierowym wydaniu Wspólnoty (dostępnym w punktach sprzedaży).