W sobotę, 2 lutego br. Terytorialsi z powiatu puławskiego będą..." />

Terytorialsi poćwiczą w okolicach Wólki Gołębskiej

W sobotę, 2 lutego br. Terytorialsi z powiatu puławskiego będą szkolić się z taktyki w okolicach Wólki Gołębskiej. Podczas szkolenia nie będą wykorzystywane środki pozoracji pola walki.Terytorialsi z 22 Batalionu Lekkiej Piechoty z Dęblina rozpoczęli już kolejny rok intensywnych szkoleń. 2 lutego około 140 żołnierzy OT z 221 kompanii lekkiej piechoty z powiatu puławskiego odbędzie pierwsze w tym roku szkolenie taktyczne w swoim stałym rejonie odpowiedzialności (SRO). Ćwiczenia będą prowadzone w okolicy Wólki Gołębskiej, głównie na terenie lesistym oraz w okolicach Wisły.

Najważniejsze zadania, jakie dowódcy postawią swoim żołnierzom podczas ćwiczeń to realizacja działań z taktyki. Tematami do zrealizowania będzie działanie żołnierza w marszu ubezpieczonym oraz prawidłowe postępowanie w składzie drużynie patrolowej. Żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej będą szkolić się z pełnienia wszystkich funkcji oraz stosowania sygnałów dowodzenia wynikających z organizacji marszu ubezpieczonego, prawidłowego reagowania na kontakt z przeciwnikiem, przekraczania stref niebezpiecznych, przygotowania sprzętu i odpowiedniego maskowania do działania w terenie lesistym, jak również doskonalenia umiejętności z działań medycznych. Drugim etapem będą zajęcia
z terenoznawstwa, głównym zadaniem będzie realizacja marszu na azymut przy wykorzystaniu busoli oraz mapy.

Podczas szkolenia nie będą wykorzystywane żadne środki pozoracji pola walki, nie będzie używana amunicja. Nie wystąpią również żadne utrudnienia dla lokalnej społeczności. 

Ćwiczenia taktyczne w stałym rejonie odpowiedzialności są bardzo ważną częścią systemu szkoleniowego żołnierzy OT. Na tym polega misja żołnierzy OT, aby bronić i wspierać społeczność lokalną, dlatego wiedza i znajomość terenu, w który będą działać jest kluczowa. 

22 Batalion Lekkiej Piechoty w Dęblinie wchodzi w skład 2 Lubelskiej Brygady Obrony Terytorialnej, rejonem odpowiedzialności obejmuje powiaty: rycki, puławski, opolski, kraśnicki. Dowódcą batalionu jest ppłk. Sławomir Miazga.

 

***

2 Lubelska Brygada Obrony Terytorialnej im. mjr. Hieronima Dekutowskiego
ps. „Zapora” powstała jako jedna z pierwszych w kraju. W jej skład wchodzi pięć batalionów lekkiej piechoty, dyslokowanych w pięciu rejonach województwa lubelskiego: w Lublinie, Dęblinie, Białej Podlaskiej, Chełmie i Zamościu. Dowódcą lubelskiej brygady jest płk Tadeusz Nastarowicz. Obecnie, Wojska Obrony Terytorialnej w woj. lubelskim liczą blisko 3100 żołnierzy i cały czas powiększają swoje szeregi.

 

2 LBOT osiągnęła zdolność do reagowania kryzysowego w obszarze zagrożeń niemilitarnych. W tym zakresie, w ramach projektu „Parasol”, rozpoczęła współpracę ze służbami mundurowymi i jednostkami samorządu terytorialnego odpowiedzialnymi za zarządzanie kryzysowe w województwie lubelskim. Podpisała również porozumienie o współdziałaniu z Nadbużańskim Oddziałem Straży Granicznej. 2 LBOT rozwija także współpracę z partnerem zagranicznym – Szwedzką Gwardią Krajową.