I Konwent Sołtysów Powiatu Radzyńskiego. Fotograf: Monika Mackiewicz.

Marszałek: Płaćcie podatek u sołtysów (zdjęcia)

28 grudnia radzyńskie starostwo zorganizowało I Konwent Sołtysów Powiatu Radzyńskiego. Gremialnie wzięli w nim udział sołtysi, pojawiła się silna delegacja radnych powiatowych, przybył sam marszałek województwa lubelskiego Sławomir Sosnowski. Trudno sobie wyobrazić poprawne funkcjonowanie samorządu gminnego oraz realizację zadań powiatu bez dobrze działających sołectw. Rola sołtysa jest wciąż niedoceniana zarówno w społeczności wiejskiej, jak i przez organy samorządu terytorialnego

- zwracał się do honorowych gości starosta Lucjan Kotwica. Wyraził życzenie, aby to spotkanie, na którym będą diagnozowane problemy powiatu, było cykliczne. Nowością będzie również pielgrzymka sołtysów do Sanktuarium Matki Bożej Kolembrodzkiej, która ma zostać zorganizowana na początku maja.

Marszałek Sosnowski zapoznał zebranych z aktualnymi zadaniami realizowanymi na szczeblu województwa. Przypomniał m.in. że w najbliższej perspektywie finansowej do lubelskich samorządów trafi ok. 350 mln zł na nowoczesne technologie związane z odnawialnymi źródłami energii. Skorzysta z tego projektu 200 tys. mieszkańców województwa lubelskiego. Żartował też, by w dobie cyfryzacji jednak nie pozbawiać się kontaktu z własnym sołtysem i płacić podatek u niego, tak jak on sam, przez wiele lat to robi.

Marszałek przedstawił także przekrój inwestycji planowanych na kolejne lata

Dalsza cześć spotkania skupiona była wokół trzech wykładów. O gospodarce odpadami komunalnymi mówił Jerzy Kułak, prezes ZZOK Adamkach, o funduszu sołeckim Tomasz Jurkiewicz, sekretarz gminy Wohyń zaś z tematyką restrukturyzacji małych gospodarstw rolnych zapoznała zgromadzonych Anna Mróz, kierownik zespołu w Ośrodku Doradztwa Rolniczego. 


Galeria zdjęć: