Logika i komunikacja na wyższym poziomie. Fot. ZSP w Radzyniu Podl..

Logika i komunikacja na wyższym poziomie

Grażyna Dzida dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych oraz Jolanta Bilska polonistka, podpisały w gmachu lubelskiego Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie umowę realizacji projektu "LOGI.KOM. Od sztuki logicznego myślenia do sztuki skutecznego komunikowania się".Grażyna Dzida dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Radzyniu 2 czerwca w auli UMCS podpisała umowę o wspólnej realizacji z UMCS projektu „Logi.Kom. Od sztuki logicznego myślenia do sztuki skutecznego komunikowania się” realizowanego z funduszy europejskich  w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. W ramach projekt uczniowie będą uczestniczyć w warsztatach, które  poprowadzą w szkole wykładowcy akademiccy UMCS: dr hab. Zbysław Muszyński, dr Marcin Trybulec, dr hab. Piotr Krzyżanowski, dr Anna Tryksza i dr Małgorzata Medecka. 

Kurs obejmować będzie 5 modułów (łącznie 50 godzin dydaktycznych) z zakresu edukacji logiczno- heurystycznej i komunikacyjno- retorycznej. Uczniowie uczestniczący w projekcie nabędą dodatkowe  kompetencje ogólnorozwojowe związane z logiką i heurystyką, poprawnym argumentowaniem, krytycznym i samodzielnym myśleniem. Podsumowaniem cyklu zajęć będzie debata oxfordzka, podczas której uczestnicy zaprezentują nabyte kompetencje.

Koordynatorem szkolnym projektu została nauczycielka języka polskiego w ZSP Jolanta Bilska.

To kolejna inicjatywa w ramach współpracy pomiędzy radzyńską szkołą a uniwersytetem.


Galeria zdjęć: