Odpady. Fotograf: Marcin Jakubik

Segregacja wychodzi coraz lepiej

Po raz pierwszy ilość odpadów zmieszanych jest mniejsza od selektywnie zebranych. Przekroczyliśmy Rubikon - mówi Jerzy Kułak, prezes spółki prowadzącej ZZOK w Adamkach.W 2017 roku gminy współpracujące z ZZOK w Adamkach, w tym z powiatu radzyńskiego, oddały więcej odpadów zebranych selektywnie niż zmieszanych. Wskaźnik procentowy zbiórki selektywnej wyniósł ponad 58 proc. (W samym powiecie radzyńskim było znacznie lepiej - dostarczono do Adamek 70 proc. odpadów po segregacji - red.).

- To bardzo dobra, korzystna proporcja. Jest ona zasługą polityki gmin. To lepiej niż średnia krajowa, która wynosi 68 proc. odpadów zmieszanych - mówił prezes Jerzy Kułak podczas sesji Rady Miasta 26 stycznia.

Dla porównania w roku 2016 na ogólną ilość odpadów zmieszane stanowiły 54 proc. 

Odzyskanie i ponowne wykorzystanie surowców

Przy czym, z tego co mówił prezes wynika, że daleko jeszcze do osiągnięcia wskaźnika 50 procent recyklingu selektywnie zebranych surowców. Prawo unijne stanowi, że co najmniej połowa masy tego rodzaju odpadów ma być poddana ponownemu przetworzeniu już w roku 2020. A obecnie dla gmin związku jest to zaledwie 15 procent. Optymistyczne jest jednak to, że coraz więcej gospodarstw domowych segreguje odpady i wskaźniki z roku na rok się poprawiają.

Gdzie najwięcej odpadów?

Miasto Radzyń dostarczyło ponad 6 tys. 87 ton odpadów, co daje aż 380 kg na jednego mieszkańca (Łuków miał 246 kg). To więcej niż w roku 2016 jeżeli chodzi o całkowitą masę odpadów, bo wówczas było o 187 ton mniej. Na głowę przypadało 368 kg.

W 2017 roku ilość odpadów z Radzynia wzrosła o 3,1 proc, a w całym regionie o 5,8 proc.

Najmniej odpadów dostarczyła ogółem gmina Komarówka Podlaska. Było to 405 ton (wychodzi 86 kg na mieszkańca) i jest w powiecie radzyńskim liderem. Ale jest z kolei na ostatnim miejscu, jeżeli chodzi o wskaźnik procentowy odpadów selektywnie zebranych. Wyniósł on 52 proc. Najwyższe wskaźniki, powyżej 83 procent, mają gminy Czemierniki i Borki.

Rozbudowa składowiska

Prezes mówił o rozbudowie zakładu. Rozstrzygnięto już przetarg na zakup zautomatyzowanej linii sortowniczej. Utknęło natomiast przygotowanie budowy drugiej niecki składowiska. Gmina Radzyń nie zatwierdziła jeszcze zmian w planie zagospodarowania przestrzennego. Prezes ma nadzieję, że do czerwca 2019 roku uda się rozstrzygnąć wszystkie przetargi i inwestycja powstanie do lipca 2019 roku. Przyznane na ten cel dofinansowanie w ramach RPO wynosi 21 mln. Wartość całego przedsięwzięcia szacowana jest jest na 38 mln zł. Różnica będzie sfinansowana z kredytów.