KRUS Radzyń Podlaski.

KRUS organizuje dla dzieci konkurs plastyczny

Oddział Regionalny Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Lublinie Placówka Terenowa w Radzyniu Podlaskim zaprasza dzieci do udziału w VIII Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym dla Dzieci pod hasłem: Bezpiecznie na wsi mamy upadkom zapobiegamy.Konkurs przeznaczony jest dla uczniów z wiejskich szkół podstawowych i ma na celu promowanie wśród dzieci pozytywnych zachowań związanych z pracą i zabawą na terenach wiejskich, poszerzanie wiedzy z zakresu bhp w gospodarstwie rolnym, rozbudzanie i rozwijanie wrażliwości estetycznej oraz indywidualnych zdolności twórczych.

W bieżącym roku szczególny nacisk położony jest na zapobieganie wypadkom dzieci związanych z upadkami oraz z czynnościami niebezpiecznymi, których nie wolno powierzać dzieciom poniżej 16 lat w procesie produkcji rolniczej.

Konkurs organizowany jest w dwóch grupach wiekowych:

  • I grupa - klasy 0 - III szkoły podstawowej,
  • II grupa - klasy IV - VI szkoły podstawowej.

W związku z tym zwracamy się z gorącą prośbą o rozpropagowanie konkursu wśród uczniów szkół wiejskich. Po trzy najlepsze prace w formacie A3, z każdej grupy wiekowej szkoła powinna przesłać na adres: Placówka Terenowa w Radzyniu Podlaskim, ul. Chomiczewskiego 6 w Radzyniu Podlaskim.

Najlepsze prace zostaną wyróżnione nagrodami rzeczowymi. Termin nadsyłania prac konkursowych upływa dnia 30 marca 2018 r.

Regulamin konkursu, formularz zgłoszeniowy oraz załączniki dostępne na na stronie internetowej KRUS: https://www.krus.gov.pl/aktualnosci/dokument/artykul/viii-ogolnopolski-konkurs-plastyczny-bezpiecznie-na-wsi/