Burmistrz Radzynia policzył ile która gmina ma zapłacić.

Burmistrz Radzynia policzył ile która gmina ma zapłacić

Miasto, jako Lider projektu "Czysta energia w Powiecie Radzyńskim", dotychczas pokryło z budżetu miasta koszty wykazane w przedmiotowym zestawieniu w lp. 1-7 w kwocie 44 935,34 zł oraz – w lp. 8-9 w kwocie 1 232 842,15 zł.- Stosownie do ustaleń dokonanych na spotkaniu z Państwem Wójtami w dniu 11 kwietnia br. w Urzędzie Miasta Radzyń Podlaski, w załączeniu przesyłam zestawienie wydatków poniesionych przez Miasto Radzyń Podlaski po odstąpieniu od umowy z Przedsiębiorstwem Produkcyjno-Handlowo-Usługowym RAPID Spółka z o.o. z siedzibą w Białej Podlaskiej na wykonanie zamówienia „Czysta energia w Powiecie Radzyńskim – instalacje solarne" - czytamy we wstępie.

- Informuję, że na konto Miasta TUZ Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych w Warszawie przekazało w ramach udzielonej gwarancji ubezpieczenia należytego wykonania umowy (zawartej z PPHU RAPID Spółka z o.o.) kwotę 339 220,00 zł oraz zasądzone odsetki w kwocie 60 762,20 zł i zwrot kosztów w kwocie 11 601,00 zł – łącznie 411 583,20 zł - przypomina burmistrz.

Według burmistrza Jerzego Rębka, wszyscy Partnerzy projektu, będącymi stronami umowy partnerskiej z dnia 3 września 2013 r., powinni partycypować w poniesionych kosztach:

solidarnie w zakresie kwoty 44 935,34 zł (lp. 1-7 zestawu);

proporcjonalnie do ilości wykonanych na terenie Gmin Partnerów instalacji solarnych przed odstąpieniem od umowy w zakresie kwoty 1 232 842,15 zł (lp. 8-9 zestawu), pomniejszonej o kwotę 411 583,20 zł wypłaconą Miastu przez Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych.

Uwzględniając powyższe, poniesione przez Lidera koszty powinny być zrefundowane według niego:

 • w zakresie kwoty 44 935,34 zł przez każdego z Partnerów w wysokości 5 616,92 zł;
 • w zakresie kwoty 821 258,95 zł zgodnie z poniższym:
  • Gmina Borki (18 instalacji) – 46 929,08 zł,
  • Gmina Czemierniki (26 instalacji) – 67 786,45 zł,
  • Gmina Kąkolewnica (21 instalacji) – 54 750,60 zł,
  • Gmina Komarówka Podlaska (13 instalacji) – 33 893,23 zł,
  • Miasto Radzyń Podlaski (67 instalacji) – 174 680,47 zł,
  • Gmina Radzyń Podlaski (81 instalacji) – 211 180,87 zł,
  • Gmina Ulan-Majorat (69 instalacji) – 179 894,82 zł,
  • Gmina Wohyń (20 instalacji) – 52 143,43 zł.

Pod koniec pisma burmistrz prosi o zajęcie stanowiska w przedmiotowej sprawie w formie pisemnej i przesłanie do Urzędu Miasta Radzyń Podlaski do 18 maja.

Wohyń ma do zapłacenia ponad 52 tys.zł 

Dużą kwotę jak na możliwości budżetu ma wyliczona gmina Wohyń, na której firma zdążyła zainstalować 20 solarów. - Ponad 52 tys.zł. to duży wydatek z budżetu gminy, o którym państwo decydujecie. Dlatego proszę radnych o zajęcie stanowiska w tej sprawie - mówił Stanisław Józwik, podczas poweekendowej sesji rada gminy, przeprowadzonej 7 maja. . - Rada ma za mało informacji na ten temat, nie znamy treści umów, więc nie możemy tutaj decydować za wójta - odpierał sugestie Marek Kratiuk, przewodniczący rady gminy, sugerując, że ostateczny głos powinien mieć tu radca prawny gminy. Wójt przekazał, że radny sugeruje, bu nie płacić ze względów na brak podstawy prawnej. Sytuacja patowa wygląda na to, że będzie trwała do 18 maja. - Byłoby nieprzyjemnie, gdyby radzyńskie samorządy musiały spotykać się w sądzie, ale być może, po braku zgody, burmistrz się na to zdecyduje. Nie wiemy - kwitował Jóźwik.

Ensol tabela zestawienie - 26.04.2018

Ensol tabela zestawienie - 26.04.2018.

Ensol tabela zestawienie - 26.04.2018